Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.530.412
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Procesy przekształceniowe powiatowego zakładu opieki zdrowotnej w celu nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych oraz poprawy sytuacji finansowej zakładu.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Szpital powiatowy prowadzony przez Powiat Ząbkowicki od roku 1999 systematycznie zadłużał się pomimo daleko posuniętych zmian organizacyjnych. Powiat prowadził działalność medyczną w 3 obiektach szpitalnych (jeden w mieście Ziębice i dwa w mieście Ząbkowice Śl.), jak również przychodnie, które znajdowały się w każdej gminie Powiatu. Zmiany organizacyjne zostały poprzedzone uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie gospodarowania nieruchomościami Powiatu będącymi w użytkowaniu Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śl. W wyniku powyższej uchwały Zarząd Powiatu podjął decyzję o zaproponowaniu kierownictwu przychodni ich sprywatyzowanie (nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych warunkach oraz przejęcie pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy). W 2004 r. Zarząd Powiatu postanowił PSP ZOZ w trybie uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego przekształcić poprzez likwidację lecznictwa zamkniętego i pozostawienie przychodni przy nim funkcjonujących. W wyniku przeprowadzonego postępowania został wyłoniony podmiot prywatny EMC Instytut Medyczny S.A. we Wrocławiu, który z dniem 01.04.2005 r. przejął lecznictwo szpitalne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wraz z pracownikami przejętymi w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Długi szpitala w kwocie ok. 40.000.000,00 zł przejął Powiat i poprzez przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zmniejszył dług o około 10.000.000,00 zł. Zarząd Powiatu ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej drugim obiektem szpitalnym przy ul. B. Chrobrego 5. Po przetargu firma EMC Instytut Medyczny S.A. nabyła nieruchomość, którą odrestaurowała i zorganizowała w tym obiekcie funkcjonowanie szpitala o randze powiatowej oraz innych usług w tym m. in. szpitalnego oddziału ratunkowego i lądowiska sanitarnego.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Ząbkowice Śląskie
Powiat:  Ząbkowicki
Województwo:  kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  57-200 Ząbkowice Śląskie
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  Sienkiewicza 11
Wirtyna internetowa:  http://bip.powiat-zabkowicki.pl/pl
Liczba mieszkańców:  68.807
Osoby kontaktowe:  Józef Halarewicz
 Sekretarz Powiatu
 tel. 74 816 28 25

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich