Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.530.385
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Rzeczniowski rajd rowerowy - "Ty i Ja. Rowery dwa"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


„Rzeczniowski rajd rowerowy - Ty i ja, rowery dwa" to przedsięwzięcie cykliczne realizowane przez Urząd Gminy w Rzeczniowie we współpracy z mieszkańcami i orga-nizacjami z terenu gminy. Rajd organizowany jest po terenie gminy Rzeczniów, zarówno po wytyczonych jak i planowanych szlakach. Impreza przyczynia się do międzypokoleniowej integracji mieszkańców, aktywizuje społeczność lokalną i promuje zdrowy i aktywny styl życia. Jest też doskonałą formą promocji dla samej gminy, która zamierza się rozwijać
w kierunku turystyki rowerowej. Corocznie odbywają się 2 rajdy. Jeden w kwietniu, kolejny we wrześniu. Wrześniowy rajd jest połączony z kampanią Departamentu Edukacji w Mini-sterstwie Środowiska - Europejski Dzień bez samochodu, do której przyłącza się Urząd Gminy. Wartością dodaną jest to, że przy okazji rajdów rowerowych odbywają się różne konkursy, także historyczne, kulturalne, plastyczne. Jest to kompleksowa oferta dla mieszkańców gminy.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Rzeczniów
Powiat:  lipski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  27-353 Rzeczniów 1
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy
Ulica:  Rzeczniów 1
Telefon:  48 6167024
Wirtyna internetowa:  www.rzeczniów.info
Liczba mieszkańców:  4.665
Osoby kontaktowe:  Justyna Niedziela-Gawlik
 tel. 48 6167024 w.30
 e@mail: justyna.niedziela@rzeczniow.info

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich