Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.530.403
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w powiecie cieszyńskim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim to wieloletni cykliczny program, zapoczątkowany w 2005 roku. Głównym celem forum jest konsolidacja społeczności powiatu wokół szeroko rozumianej problematyki zdrowia, zaś jego zasadniczymi elementami są organizowane debaty, dające możliwość wymiany informacji i prezentacji dobrych praktyk oraz aktualizowana corocznie informacyjna baza danych pn.: "Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w Powiecie Cieszyńskim w roku 2013". Baza ta dostępna jest na stronie internetowej powiatu: www.powiat.cieszyn.pl   w kategorii „Zdrowie", w zakładce „Promocja Zdrowia".

Projekt zachęcając swoją otwartą formułą, bezpłatną możliwością partycypacji oraz dynamizmem,  wpisał się na stałe w prozdrowotną działalność Powiatu Cieszyńskiego. Uczestniczy w nim z roku na rok coraz większa liczba współtworzących Forum partnerów, wywodzących się  z różnych środowisk samorządowych, zawodowych, społecznych i pozarządowych powiatu. Systematycznie zapraszani są również przedstawiciele ościennych powiatów.

Forum dobrze służy integracji społeczności lokalnej, ustalaniu kierunków publicznej polityki zdrowotnej, umożliwia wspólne uzgodnienia i koordynację działań międzysektorowych. Istotne implementacje praktyczne idei Forum na terenie powiatu to różnorodne działania wspólne np. akcje profilaktyczne dla ludności lub też inicjatywy samodzielne poszczególnych partnerów, a ostatnio nawet projekty regionalne.

Zmieniające się uregulowania prawne, a także zmieniające się miejsce promocji zdrowia i profilaktyki w świadomości społecznej wymusza ciągłe dostosowywanie kształtu Forum do aktualnej rzeczywistości, a więc stałą jego aktualizację bez naruszania jednak jego zasadniczych założeń.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Cieszyn
Powiat:  Cieszyński
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-400 Cieszyn
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Ulica:  ul. Bobrecka 29
Wirtyna internetowa:  www.powiat.cieszyn.pl
Liczba mieszkańców:  172.809
Osoby kontaktowe:  Barbara Kłosowska
 Biuro Promocji Zdrowia
 tel. 33 84 777 216, 534 967 028
 e@mail: pz@powiat.cieszyn.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich