Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.521
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Poprawa jakości usług medycznych poprzez restrukturyzację Szpitala w Skwierzynie oraz powierzenie prowadzenia działalności operatorowi zewnętrznemu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Poprawa jakości usług medycznych poprzez restrukturyzację Szpitala w Skwierzynie oraz powierzenie prowadzenia działalności operatorowi zewnętrznemu jest działaniem systemowym, realizowanym na przestrzeni lat, rozpoczętym w roku 2001. Kolejne działania, w tym wdrażanie działań naprawczych  w Szpitalu w Skwierzynie, przekształcenie w spółkę prawa handlowego oraz powierzenie prowadzenia działalności operatorowi zewnętrznemu, mające na celu poprawę sytuacji finansowej zakładu przy jednoczesnej poprawie dostępności i jakości udzielanych świadczeń przyniosło realizację założeń i spodziewane efekty. Poprzez powyższe działania odpowiedzialność za funkcjonowanie Jednostki została przeniesiona na operatora zewnętrznego dzięki temu Gmina Skwierzyna może skupić się na realizacji pozostałych celów społecznych, mając jednocześnie wgląd w bieżące sprawy i wpływ na funkcjonowanie jednostki.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Skwierzyna
Powiat:  międzyrzecki
Województwo:  lubuskie
Kod pocztowy i Poczta:  66-440 Skwierzyna
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta
Ulica:  ul. Rynek 1
Liczba mieszkańców:  12.849
Osoby kontaktowe:  Małgorzata Strzelczyk
 Inspektor ds. rozliczania środków zewnętrznych
 tel. 95 7216546
 e@mail: m.strzelczyk@skwierzyna.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich