Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.082
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej czasowo hospitalizowanych w szpitalu miejskim, w oddziale przyszpitalnym prowadzonym przez Miasto Ełk „Inny wymiar szkoły – trochę szkoły w szpitalu”

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Choroba jest jednym z najbardziej niepożądanych zjawisk, szczególnie zaś dla dzieci i mło-dzieży. Odrywa młodych ludzi nie tylko od zabawy, ale przede wszystkim zabiera możliwość chodzenia do szkoły i zdobywania wiedzy, potrzebnej do rozwoju. Choroba przenika wszystkie sfery życia dziecka, obejmując również jego najbliższe środowisko, powoduje wiele niekorzystnych zmian w jego życiu, zaburza zdrowie dziecka będące podstawą jego rozwoju. Dzieci muszą mieć możliwość zabawy, odpoczynku i nauki odpowiedniej do ich wieku.

Opisywana praktyka odpowiada na te potrzeby. Hospitalizowani uczniowie mają realizowane zajęcia edukacyjne, przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych, oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci, których stan zdrowia na to pozwala. Czas lekcji dostosowywany jest do samopoczucia dzieci, sposobu leczenia i indywidualnych potrzeb. Zakres realizowanych treści dostosowany jest do aktualnej wydolności chorego dziecka. Na lekcje uczęszczają dzieci po wyrażeniu zgody przez lekarza prowadzącego.

W okresie od września 2007 r. do kwietnia 2013 r. z praktyki skorzystało 982 dzieci
i młodzieży, w tym spoza szkół prowadzonych przez Miasto Ełk: w roku 2007/08 - 69, 2008/09 - 90, 2009/10 - 62, 2010/11 - 84, 2011/12 - 48. Dzieje się tak dlatego, że jest to jedyna szkoła przyszpitalna w północno-wschodnim obszarze kraju.

      

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Ełk
Powiat:  Ełk
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19-300 Ełk
Jednostka wdrażająca:  Gmina Miasto Ełk
Ulica:  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
Telefon:  87 7326200
Wirtyna internetowa:  www.elk.pl
Liczba mieszkańców:  58.042
Osoby kontaktowe:  Stanisław Zalewski
 Naczelnik Wydziału Edukacji
 tel. 600 374 299
 e@mail: s.zalewski@um.elk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich