Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.622
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Przekształcenie Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie w Niepubliczny ZOZ Nowy Szpital sp. z o.o.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital z o.o. w Wąbrzeźnie powstał w wyniku przekształcenia zadłużonego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie. Prawno - organizacyjną formułę projektu przygotował wyspecjalizowany w takich zadaniach Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW ze Szczecina. Od dnia 1 grudnia 2008 roku Nowy Szpital w Wąbrzeźnie świadczy usługi medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czteroletni okres działalności Nowego Szpitala sp. z o.o. w Wąbrzeźnie to przede wszystkim czas inwestowania, zarówno w obiekty (450.000 złotych), sprzęt medyczny (2.143.182 złotych), jak i zatrudniony personel.  Pomimo niemałych trudności z jakimi borykają się placówki medyczne, wąbrzeski szpital z każdym rokiem umacnia swoją pozycję na lokalnym rynku. 

W połowie 2008 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie był zadłużony na około 3,2 mln złotych. Z inspiracji Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie, Rada Powiatu podjęła szereg uchwał związanych z przekształceniem Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym celem było wyprowadzenie zadłużonego szpitala do poziomu gwarantującego płynność finansową oraz dalszą stabilizację ekonomiczno - finansową jednostki. Dzięki temu, że ten cel został osiągnięty w szpitalu następuje systematyczna modernizacja obiektów i wyposażenia, wzrost standardu i rozwoju usług medycznych. Zadłużenie nie obciąża nowego podmiotu, gdyż to Powiat Wąbrzeski przejął go i spłaca.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Wąbrzeźno
Powiat:  wąbrzeski
Województwo:  kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  87-200 Wąbrzeźno
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  ul. Wolności 44
Wirtyna internetowa:  www.wabrzezno.pl
Liczba mieszkańców:  35.820
Osoby kontaktowe:  Karol Eichberger
 kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 tel. 56 688 24 51
 e@mail: starostwo@wabrzezno.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich