Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.335.070
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Wdrożenie oddolnej inicjatywy reformy strukturalnej systemu lecznictwa zamkniętego w powiecie nakielskim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Reorganizacja i przekształcenie dwóch szpitali działających w różnych formach prawnych, tj. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ) i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ) w jedną strukturę i formę prawną mającą na celu naprawę sytuacji finansowej obu zakładów opieki zdrowotnej przy jednoczesnej poprawie świadczonych usług medycznych dla mieszkańców powiatu nakielskiego były podstawą przeprowadzonej przez samorząd powiatowy reformy systemu lecznictwa zamkniętego.

Wdrożona praktyka miała na celu rozwiązanie problemu niebezpiecznie zadłużających się szpitali w Nakle (SPZOZ) i Szubinie (NZOZ) poprzez zastosowanie rozwiązania polegającego na poszukaniu branżowego podmiotu zewnętrznego, który wszedł w rolę większościowego udziałowca spółki celowej służącej do prowadzenia połączonych szpitali wraz z przejęciem ryzyka i odpowiedzialności za oczekiwany rezultat w postaci prawidłowo funkcjonującego nowego szpitala opartego na systematycznym podnoszeniu jakości udzielanych świadczeń medycznych przy jednoczesnym inwestowaniu zysku w rozwój spółki. 

Zarząd Powiatu Nakielskiego zaproponował, a Rada Powiatu Nakielskiego przyjęła rozwiązanie polegające na działaniu szpitala w strukturze organizacyjnej jednego NZOZ-u prowadzonego przez spółkę w dwóch lokalizacjach, tj. w Nakle i Szubinie. Wprowadzono jednolitą nazwę spółki „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie".

„Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" Sp. z o.o. jest dobrym wzorem partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze zdrowotnym i dowodem na skuteczne działanie ratunkowe samorządu powiatowego przed upadkiem i w konsekwencji likwidacją szpitali, dla których organem założycielskim był Powiat Nakielski.

Dla zapewnienia płynności finansowej nowopowstałego podmiotu, Powiat Nakielski przejął na siebie obowiązek spłaty zadłużenia wygenerowanego przez SPZOZ i NZOZ. Środki na ten cel pozyskano z emisji obligacji.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Nakło nad Notecią
Powiat:  nakielski
Województwo:  kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  89-100 Nakło nad Notecią
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54
Telefon:  52 386 66 45
Fax:  52 386 66 25
Wirtyna internetowa:  www.powiat-nakielski.pl
Liczba mieszkańców:  86.966
Osoby kontaktowe:  Magdalena Kosa
 Podinspektor Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią
 tel. 52 386 66 45
 e@mail: magdalena.kosa@powiat-nakielski.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich