Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.188
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - jednoosobową spółkę Skarbu Powiatu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


1.      Praktyka dotyczy zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego, którego organem tworzącym jest Powiat Otwocki,
2.      Praktyka przedstawia w jaki sposób doszło do przekształcenia Zakładu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
3.      Korzyści wynikające z wdrożenia: możliwość wprowadzenia usług komercyjnych, zwiększenie odpowiedzialności kadry zarządzającej za podejmowane działania, możliwość otrzymania rządowych środków na spłatę niektórych zobowiązań podmiotu leczniczego, utrzymanie ciągłości dostaw podstawowych świadczeń medycznych dla medycznych dla mieszkańców powiatu.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-19

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Otwock
Powiat:  otwocki
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  05-400 Otwock
Jednostka wdrażająca:  Powiat Otwocki
Ulica:  ul. Górna 13
Telefon:  22 7781300
Wirtyna internetowa:  www.powiat-otwocki.pl
 www.szpital-otwock.med.pl
Adres e@mail:  kancelaria@powiat-otwocki.pl
Liczba mieszkańców:  0
Osoby kontaktowe:  Paweł Walkiewicz
 podinspektor ds. promocji i ochrony zdrowia
 tel. 22 7781324
 e@mail: zdrowie@powiat-otwocki.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich