Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.260
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Program edukacyjny z zakresu zdrowego stylu życia

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Podstawą wdrożenia programu były niekorzystne tendencje dotyczące stylu życia mieszkańców Torunia, zaobserwowane w ocenie porównawczej badań dotyczących stanu zdrowia torunian, przeprowadzonych na przestrzeni 6.lat przez Katedrę Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Akademii Medycznej w Łodzi - w ramach realizacji przez Miasto Toruń Programu CINDI Światowej Organizacji Zdrowia. Badania, co warte jest podkreślenia, oprócz mierników epidemiologicznych ukierunkowane były na subiektywne odczucia i opinie badanych W wyniku analizy porównawczej przeprowadzonych w latach 2000/2001 i 2006/2007 badań stwierdzono niekorzystne tendencje w zakresie m. in.: odczuwania stresu, aktywności fizycznej, sposobów żywienia, nadwagi i otyłości. Wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkańców miasta opracowano z inicjatywy Miasta „Program edukacyjny z zakresu zdrowego stylu życia". Istotą wdrożonego w 2009 r. programu jest zmiana postaw i zachowań dorosłych mieszkańców Torunia i ukierunkowanie ich na zdrowy styl życia poprzez edukację zdrowotną i dostarczenie umiejętności praktycznych. Beneficjentami programu są mieszkańcy od 18. roku życia, którzy wyrażą chęć i zgłoszą się do udziału w programie. Program realizowany jest przez Miejską Przychodnię Specjalistyczną i w znacznej części dotowany z budżetu miasta. Uczestnicy programu m.in. nieodpłatnie otrzymują nie tylko wiedzą w postaci materiałów edukacyjnych i porad specjalistycznych z zakresu: dietetyki, psychologii, czy promocji zdrowia, mają również wykonywane podstawowe pomiary: ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, tkanki tłuszczowej i BMI, jak również mają możliwość skorzystania z zajęć relaksacyjnych, prowadzonych przez instruktora rekreacji ruchowej i ćwiczeń psychofizycznych oraz aqua aerobicu na basenie. Założeniem programu jest to, by uczestnicy  programu przez okres 5 tygodni jego trwania zostali „wyposażeni" w podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zdrowego stylu życia, które po jego zakończeniu mogą wykorzystać na gruncie prywatnym.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-05

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Toruń
Powiat:  toruński
Województwo:  kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  87-100 Toruń
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Torunia
Ulica:  ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Wirtyna internetowa:  www.torun.pl
Liczba mieszkańców:  200.519
Osoby kontaktowe:  Hanna Miller
 dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia
 tel. 56 6399309
 e@mail: wzips@um.torun.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich