Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.572
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywienia i sprawność fizyczną

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt: „Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywienia i sprawność fizyczną" został opracowany i jest realizowany przez powiat pilski we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego
w Poznaniu. W jego realizacji uczestniczy również miasto Piła.

Celem projektu jest zapobieganie otyłości i chorobom dietozależnym poprzez zmodyfikowanie sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym oraz uświadomienie rodzicom znaczenia właściwego odżywiania oraz aktywności fizycznej dla zdrowia
i prawidłowego rozwoju ich dzieci.

Projekt jest skierowany do małych dzieci i ich rodziców, co daje szansę na trwałe zmodyfikowanie stylu życia, w szczególności diety i aktywności fizycznej, poprzez wyrobienie właściwych nawyków. Ma on charakter pilotażowy - w dwóch przedszkolach
w Pile wdrożono program zdrowego żywienia, dwukrotnie - na początku projektu i pod koniec jego trwania poddano badaniu dzieci i ich rodziców. Oceniono sposób odżywiania
i poziom aktywności fizycznej oraz wykonano badania mające na celu określenie poziomu zagrożenia między innymi otyłością, niedokrwienną chorobą serca, cukrzycą.

Efektem projektu będzie opracowanie i zaproponowanie szerszej populacji dzieci w wieku przedszkolnym programu zdrowego żywienia oraz upowszechnienie wskazówek służących jego wdrożeniu, jak również ustalenie poziomu aktywności fizycznej niezbędnej do zapobiegania chorobom dietozależnym.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-05

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Piła
Powiat:  pilski
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  64-920 Piła
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  Al. Niepodległości 33/35
Wirtyna internetowa:  www.powiat.pila.pl
Liczba mieszkańców:  138.000
Osoby kontaktowe:  Wojciech Glapan
 Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 tel. 67 2109380
 e@mail: wglapan@powiat.pila.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich