Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.813
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Nowoczesne Centrum dla Matki i Dziecka w Elblągu jako zintegrowany program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad rozwojowych w okresie prenatalnym i u dzieci oraz zmian nowotworowych u kobiet w Polsce północnej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez szpital miejski w  Elblągu, w szczególności w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w okresie ciąży, porodu i w okresie wczesnego dzieciństwa.  Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia wśród kobiet i dzieci. Projekt realizowany jest w latach 2008-2011, część programów profilaktycznych będzie kontynuowanych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-05-17

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Elbląg
Powiat:  Elbląg
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  82-300 Elbląg
Jednostka wdrażająca:  SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
Ulica:  Żeromskiego 22
Telefon:  55 2304159
Wirtyna internetowa:  www.cmid.pl
Liczba mieszkańców:  127.000
Osoby kontaktowe:  Wydział Społeczny UM Elbląga

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych