Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.508
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Procedura postępowania z rannymi i padłymi na terenie miasta Leszna zwierzętami

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Zgodnie z prawem, usuwanie, transport i utylizacja martwych zwierząt jest obowiązkiem gminy wynikającym z Art. 3 ust. 2 pkt 2 litera c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gminy zapewnić powinny czystość i porządek na swoim terenie i stworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.

Procedura postępowania z rannymi i padłymi na terenie miasta Leszna zwierzętami służy usystematyzowaniu postępowania w przypadkach znalezienia przez osobę fizyczną martwego bądź rannego zwierzęcia. Przed jej wdrożeniem nie było określone, gdzie zgłaszać fakt znalezienia zwierzęcia, kto zabezpiecza teren, kto ma zabrać zwłoki lub schwytać zwierzę, kto przetransportować i dokąd, kto zapłacić za wykonane czynności, gdzie utylizować zwłoki lub ich część. Ujednolicenie postępowania przyniosło duże korzyści w stosunku do włożonych nakładów. Obecnie koszty,  które gmina i tak musi ponieść z tytułu wykonywania obowiązku ustawowego są optymalne, a w aktualnie działającym systemie wyeliminowane zostały koszty niepotrzebne tj. wysyłania po zwierzę kilku jednostek (co zdarzało się wcześniej w przypadku, gdy mieszkaniec zgłaszał znalezisko w kilku instytucjach), strata czasu z tytułu określenia, kto powinien po zwierzę jechać, gdzie je dostarczyć, który lekarz weterynarii ma je leczyć (w przypadku rannego zwierzęcia),  kto ma dostarczyć do utylizacji (w przypadku martwego zwierzęcia), koszt wysyłania wozu strażackiego po małe zwierzę. Wyeliminowano również wyjazdy po zwierzę poza teren miasta.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-05-17

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Leszno
Powiat:  leszczyński
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  64-100 Leszno
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Leszno, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ulica:  Wałowa 5
Wirtyna internetowa:  www.bip.leszno.pl
Liczba mieszkańców:  63.056
Osoby kontaktowe:  Ewelina Lichaj
 inspektor
 tel. 65 529 81 86
 e@mail: wgk@leszno.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych