Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.090
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Powiat przasnyski - SPZZOZ

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Praktyka polega na rozwój usług zdrowotnych poprzez: uruchomieniu nowego obiektu szpitala, utworzeniu wielu nowych oddziałów, poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych, pozyskaniu wysokospecjalistycznej kadry medycznej (4 profesorów) i wdrożeniu systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000. 

Specyfika praktyki polega na utrzymaniu dobrej kondycji finansowej szpitala, mimo inwestycji w jego rozbudowę. Działania władz Powiatu i kadry zarządzającej szpitalem nie ograniczały się do świadczenia usług na czterech podstawowych oddziałach. Położenie nacisku na rozwój oddziałów specjalistycznych wpłynęło na podniesienie stopnia zdrowotności mieszkańców i na utrzymanie dobrej kondycji finansowej zakładu. 

Wdrożenie praktyki poprawiło dostępność i jakość świadczonych usług przez SPZZOZ w Przasnyszu dla mieszkańców Powiatu Przasnyskiego. Doświadczenia ostatnich lat pozwalają ocenić pozytywnie kierunek działań, świadczących o funkcjonowaniu szpitala wielospecjalistycznego na poziomie powiatu, ku zadowoleniu jego mieszkańców. Dzięki sprawnemu zarządzaniu jednostka ma zachowaną płynność finansową. Pomimo znacznego rozwoju infrastruktury i ustawicznego rozszerzania usług szpital nie jest zadłużony. Dyrekcja i kadra kierownicza szpitala wykorzystuje wszelkie możliwe sposoby na pozyskiwanie dodatkowych funduszy na rozwój działalności (fundusze unijne, Urząd Marszałkowski, PFRON, NFOZ Ostrołęka, Starostwo Powiatowe, WOŚP i in.). 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-21

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Przasnysz
Powiat:  przasnyski
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  06-300 Przasnysz
Jednostka wdrażająca:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Ulica:  ul. Sadowa 9
Wirtyna internetowa:  www.powiat-przasnysz.pl
Liczba mieszkańców:  54.700
Osoby kontaktowe:  Agnieszka Grędzińska
 Kierownik Biura RUM
 tel. 29 7534331
 e@mail: agagrenda1@.o2.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych