Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.379
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Powiat Olecki profilaktyka raka szyjki macicy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Starostwo Powiatu Oleckiego podjęło działania z zakresu promocji zdrowia. Polegają one na edukacji zdrowotnej prowadzonej bezpośrednio wśród dziewcząt i kobiet. Prowadzona edukacja obejmuje działaniem z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy kobiety w wieku od 15 do 59 r. ż. Polega na organizowaniu spotkań, konferencji, dystrybucji ulotek i folderów, informowania mediów. Wszystkie działania ujęte są w programie zdrowotnym „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-215". Celem strategicznym w/w programu jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat czynników ryzyka chorób nowotworowych najczęściej występujących u kobiet oraz sposobów ich redukcji. 

Dotychczas na terenie woj. Warmińsko - Mazurskiego nie było w żadnym powiecie opracowanego długofalowego programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Powiat Olecki jest jedynym powiatem z 21 powiatów w województwie, który podjął działania w tak zorganizowany sposób. Być może także i całym kraju. 

Efektem realizowanych działań jest większa zgłaszalność kobiet na badania cytologiczne, większa dbałość o swoje zdrowie.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-21

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Olecko
Powiat:  olecki
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19-400 Olecko
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  ul. Kolejowa 32
Wirtyna internetowa:  www.powiat.olecko.pl
Liczba mieszkańców:  34.200
Osoby kontaktowe:  Halina Kasicka
 Inspektor ds. zdrowia, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy
 tel. 87 5202475
 e@mail: pfron@powiat.olecko.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych