Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.161
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Powiat Będzieński - analiza zdrowia

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Analiza stanu zdrowia i problemów zdrowotnych mieszkańców Powiatu Będzińskiego jest dokumentem opisującym aktualny i faktyczny stan zdrowia społeczności lokalnej. Wnioski z tej analizy wytyczają kierunki działań skoncentrowanych na najistotniejszych problemach zdrowotnych. Na bazie tego narzędzia opracowuje się wieloletnie i roczne plany profilaktyki i promocji zdrowia. Dane dotyczące stanu zdrowia mieszkańców Powiatu są co roku aktualizowane. W oparciu o ten dokument przygotowano Ramowy Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2007- 2010 . 

Zastosowane rozwiązania charakteryzuje się wysoką skutecznością w identyfikacji potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu. Przy opracowywaniu Analizy autorzy współpracowali z podmiotami: Śląskim Centrum Zdrowia Publicznego, Głównym Urzędem Statystycznym, które dysponują najaktualniejszymi, wiarygodnymi danymi statystycznymi w obszarze zdrowia publicznego. Przy opracowaniu używane były dostępne techniki statystyczne oraz epidemiologiczne, wychodząc naprzeciw zaleceniom Państwowego Zakładu Higieny oraz Światowej Organizacji Zdrowia. W ramach ewaluacji przewidziano uwzględnianie bieżących potrzeb mieszkańców, zgłaszanych podczas realizowanych akcji profilaktycznych i promocyjnych. 

Systematyczna realizacja priorytetowych kierunków oraz celów działań promocyjnych i profilaktycznych, wychodzących z Analizy umożliwia mieszkańcom Powiatu zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz stwarza możliwość jego umacniania.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-21

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Będzin
Powiat:  będzieński
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  42-500 Będzin
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  ul. Sączewskiego 6
Wirtyna internetowa:  www.powiat.bedzin.pl
Liczba mieszkańców:  151.024
Osoby kontaktowe:  Halina Czapla
 Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
 tel. 032 368 07 59
 e@mail: wzips@powiat.bedzin.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych