Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.853
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Sportowe Centrum Promocji Zdrowia w Rejowcu Fabrycznym

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt ten realizowany od lutego 2007 roku polega na nowatorskim, zintegrowanym podejściu do rozwiązywania problemów społecznych i zdrowotnych. Niewątpliwą jego zaletą jest połączenie w jednym programie działań o charakterze inwestycyjnym (budowa obiektów sportowych, wyposażenie gabinetów rehabilitacyjnych) oraz usług realizowanych na bazie powstałej infrastruktury (zajęcia sportowe, rekreacyjne, medyczne i rehabilitacyjne).

Założeniem projektu jest wykształcenie u dzieci i młodzieży nawyku zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną, rekreację i ogólnorozwojowe zajęcia sportowe. Różnorodna i kompleksowa, dostosowana do potrzeb, predyspozycji i zainteresowań odbiorców z podziałem na grupy wiekowe, oferta zajęć sportowych i rekreacyjnych, poprzedzona oceną zdrowia fizycznego dzieci jest alternatywą dla siedzącego modelu spędzania wolnego czasu.

Część inwestycyjna obejmuje przebudowę i modernizację boiska piłkarskiego, budowę syntetycznej areny lekkoatletycznej, budynku szatniowo-socjalnego i trybun, budowę placu zabaw w parku miejskim, ścieżki zdrowia i wyposażenie terenów rekreacji ruchowej, utworzenie i wyposażenie gabinetu rehabilitacji i sali gimnastyki korekcyjnej. W obiekcie Zespołu Szkół Samorządowych zorganizowano „pracownię wspomagania rozwoju fizycznego i gimnastyki korekcyjnej", w której pracuje lekarz pediatra, ortopeda, 2 rehabilitantów, instruktor gimnastyki korekcyjnej i pielęgniarka. Część programowa zakłada realizację multidyscyplinarnych zajęć sportowych, gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji, organizację aktywnych form wypoczynku w czasie wolnym od zajęć, takich jak wycieczki, rajdy, turnieje, a także przygotowanie cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu ponad lokalnym, np. Festiwalu Sportu, Zdrowia i Ekologii. 

Dzięki wdrożeniu projektu w mieście powstała atrakcyjna infrastruktura sportowo-rekreacyjna, oferta udziału w zorganizowanych zajęciach, ograniczono społeczne niedostosowanie i nastąpiło wyrównanie szans w zakresie edukacji sportowej oraz poprawa jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców przez wprowadzanie modelu aktywnego spędzania wolnego czasu.

Nakłady inwestycyjne związane z przebudową stadionu miejskiego, budową placu zabaw, strefy rekreacyjnej, siłowni i linarium oraz wyposażenia gabinetu rehabilitacji i gimnastyki wyniosły 2,87 mln zł, zaś koszt realizacji usług - ocena zdrowia fizycznego dzieci, organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych to 1,3 mln. zł. Projekt został sfinansowany w 80% z EOG. Ekonomiczna stopa zwrotu nakładów nastąpi w roku 2026 w postaci korzyści z ograniczenia kosztów zjawisk patologicznych oraz w wydatkach na rehabilitację.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2011-02-28

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Rejowiec Fabryczny
Powiat:  chełmski
Województwo:  lubelskie
Kod pocztowy i Poczta:  22-170 Rejowiec Fabryczny
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym
Ulica:  ul. Lubelska 16
Wirtyna internetowa:  www.rejowiec.pl
Adres e@mail:  info@rejowiec.pl
Liczba mieszkańców:  4.608
Osoby kontaktowe:  Stanisław Bodys
 Burmistrz Miasta
 tel. 82 566 32 77
 e@mail: burmistrz@rejowiec.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych