Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.200
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Miejski Program Promocji Zdrowia w Legionowie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Program ten obejmuje wszechstronne działania miasta, realizowane od 2004 r., dotyczące profilaktyki zdrowotnej, edukacji i aktywizacji mieszkańców, który jest tworzony w oparciu o szerokie konsultacje społeczne. Mieszkańcy mają zapewniony udział w jego tworzeniu poprzez coroczne konsultowanie projektu Miejskiego Programu Promocji Zdrowia (MPPZ) zgodnie z uchwałą RM Legionowa w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz MPPZ. Uwagi, wnioski i sugestie dotyczące projektu programu zgłaszane są anonimowo na piśmie do specjalnej skrzynki wystawionej w Biurze Obsługi Klienta UM lub mailowo. Ponadto organizowane są spotkania z mieszkańcami w legionowskim Ratuszu z udziałem mediów.

Na podstawie uchwalonego MPPZ ogłaszany jest konkurs dla realizatorów programów zdrowotnych. W ramach MPPZ gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi specjalistami z wybranych dziedzin. Do usług proponowanych mieszkańcom miasta należy: upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy, koordynowanie otwartych akcji poboru krwi, aktywizacja społeczna oraz propagowanie zdrowego stylu życia dla osób niedowidzących, niewidomych oraz chorych na cukrzycę, upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród uczniów, objęcie najmłodszych mieszkańców miasta wczesną diagnostyką i ćwiczeniami rehabilitacyjnymi, zapewnienie czterolatkom bezpłatnych profilaktycznych badań diagnostycznych, wprowadzenie dla dziewczynek bezpłatnych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy, zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych dla kobiet zagrożonych bądź dotkniętych nowotworem piersi, zapewnienie seniorom miasta bezpłatnych szczepień przeciwko grypie oraz zwiększenie dostępu do specjalistycznych konsultacji lekarskich, a także prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej propagującej zdrowy styl życia oraz organizacja imprez prozdrowotnych (Legionowskie Targi Zdrowia), zakup plakatów i sprzętu medycznego.

Co roku ok. 8000 osób korzysta z proponowanych programów i działań zdrowotnych. Zwiększyła się dostępność do wczesnej diagnostyki, konsultacji medycznych, badań przesiewowych, podniósł się poziom wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy i racjonalnego odżywiania, zmniejszyła się liczba zachorowań na grypę i poprawiła się integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

Koszty poniesione na realizację zadań i programów w 2009 r. wyniosły 192 703,18 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2011-03-01

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Legionowo
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  05-120 Legionowo
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Legionowo
Ulica:  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41
Wirtyna internetowa:  www.legionowo.pl
Liczba mieszkańców:  50.430
Osoby kontaktowe:  Julita Romatowska
 Inspektor Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych
 tel. 22 766 40 090
 e@mail: zdrowie1@um.legionowo.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych