Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.187
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Miejski Program Ochrony i Promocji Zdrowia "Zdrowy Kraków 2007-2009"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Praktyka polega na przygotowaniu na podstawie corocznych raportów o stanie zdrowia mieszkańców przez Zespół Konsultacyjny trzyletnich programów ochrony i promocji zdrowia, co pozwala na uniknięcie formalno-prawnej procedury przeprowadzania postępowania konkursowego, zwiększa dostępność do świadczeń zdrowotnych, stwarza możliwość ewaluacji po roku i wprowadzenia zmian korygujących sposób realizacji programów.

Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta w październiku 2006 roku i zawierał diagnozę stanu zdrowotnego mieszkańców Krakowa, cele polityki zdrowotnej, programy profilaktyczne przyjęte do realizacji na lata 2007-2009 oraz informacje na temat stanu infrastruktury ochrony zdrowia. Program cechują bardzo dobrze przygotowane programy, dopracowana procedura konkursowa, systematycznie prowadzona ewaluacja. Realizacja programów odbywa się pod kierunkiem wysokiej klasy specjalistów.

Programy profilaktyczne skierowane do mieszkańców Krakowa na lata 2007-2009 obejmowały: program profilaktyki miażdżycy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia, program wczesnego rozpoznawania raka piersi, program wczesnego rozpoznawania raka szyjki macicy, program wczesnego rozpoznawania raka jelita grubego, program profilaktyki raka tarczycy, program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, program profilaktyki wtórnego udaru mózgu, program profilaktyki astmy i chorób alergicznych, program profilaktyki wad postawy, program profilaktyki próchnicy u dzieci, program prewencji raka prostaty, a także szczepienia przeciw grypie mieszkańców Krakowa powyżej 65 roku życia, wczesną prewencję i profilaktykę choroby niedokrwiennej serca z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych, program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w grupie wcześniaków oraz programy autorskie uzupełniające.

Z programów skorzystało ponad 120 tysięcy osób. Poprawiła się dostępność do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych oraz poziom satysfakcji pacjentów, stan infrastruktury technicznej ZOZ, podniosła się efektywność wykorzystania zasobów lokalnego systemu ochrony zdrowia. Dokonanie pełnej ewaluacji po okresie trzyletnim stanowiło punkt wyjścia do opracowania nowej, aktualnie realizowanej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2010-2012".

Koszt całkowity programów to ok. 3,7 mln. zł. Na zadania inwestycyjne w szpitalach wydano ok. 45 mln. zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2011-02-27

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Kraków
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  31-549 Kraków
Jednostka wdrażająca:  Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Ulica:  Al. Powstania Warszawskiego 10
Wirtyna internetowa:  www.bip.krakow.pl
Liczba mieszkańców:  754.624
Osoby kontaktowe:  Jadwiga Starnawska-Kasprzyk
 p.o. kierownika Referatu Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
 tel. 12 616 94 97

 Karolina Kaczor, Maria Piętak-Frączek
 Inspektorzy Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
 tel. 12 616 94 96
 e@mail: kaczork@um.krakow.pl, pietakma@um.krakow.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych