Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.223
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Przekształcenie gminnej służby zdrowia kluczem do polepszenia jakości, dostępności i różnorodności usług zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców gminy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Od stycznia 2001 roku nastąpiło w Gminie Lesznowola przekształcenie publicznej służby zdrowia. Został zlikwidowany niewydolny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego. W wyniku ogłoszonego i rozstrzygniętego konkursu ofert na świadczenie usług medycznych dla mieszkańców gminy, wydzierżawione zostały dwa gminne ośrodki zdrowia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej SALUS. Dzięki podjętym rozstrzygnięciom pacjenci zyskali możliwość korzystania ze znacznie szerszego bezpłatnego wachlarza usług medycznych (w tym specjalistycznych: ginekologia, stomatologia, chirurgia, rehabilitacja itd.), a także możliwość leczenia się u wybitnych specjalistów przyjmujących pacjentów na zasadach komercyjnych, lecz w cenach konkurencyjnych w porównaniu  z niepubliczną służbą zdrowia Warszawy, czy Piaseczna (bez konieczności dojazdu). Zostały także wydłużone godziny pracy ośrodków i powiększona oferta usług medycznych. Bardzo ważną kwestią okazała się również sprawa oszczędności dla budżetu gminy. Stosownie do zawartej umowy do gminy jako właściciela obiektów należą remonty kapitalne budynków. Po stronie NZOZ są remonty wynikające ze zwykłego korzystania, opłaty za media, ochrona, ubezpieczenie budynków i sprzętu, dbałość o cały powierzony teren  i oczywiście wszystkie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Umowa dzierżawy została zawarta na okres 5 lat, a w 2005 roku nastąpiło ponowne zawarcie umowy na kolejny okres 5 letni z wyłonioną tym razem w wyniku przetargu (nastąpiła zmiana przepisów) firmą - oferującą ponownie najlepsze warunki NZOZ SALUS. W okresie blisko 10-letnim część wydzierżawionych mebli, sprzętu medycznego i wyposażenia została zużyta  i  złomowana przez gminę. W to miejsce SALUS zakupił na własny koszt nowe, profesjonalne wyposażenie stosownie do stopnia zużycia wycofywanych sprzętów i urządzeń. W roku 2000, kiedy przygotowywano procedury prawne, było to rozwiązanie  w Polsce unikatowe, ale  10 lat później niewiele było przekształconych w ten sposób gminnych ZOZ-ów.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30
Data aktualizacji:  2011-03-16

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Lesznowola
Powiat:  piaseczyński
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  05-506 Lesznowola
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy
Ulica:  ul. GRN 60
Telefon:  22 757 93 40
 22 757 93 41
Fax:  22 757 93 70
Wirtyna internetowa:  www.lesznowola.pl
Adres e@mail:  gmina@lesznowola.waw.pl
Liczba mieszkańców:  18.000
Osoby kontaktowe:  Mariola Uczkiewicz – Kampczyk
 sekretarz gminy
 tel. 22 757 93 40
 e@mail: gmina@lesznowola.waw.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych