Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.820
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Kompleksowy system pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym na terenie gminy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Bytowskie rozwiązanie to szeroki, spójny i nowatorski program działania, konsekwentnie realizowany w gminie od 2002 roku, który w sposób strategiczny przewiduje różnego rodzaju interwencje na każdym etapie uzależnienia od alkoholu dla dotkniętych tym problemem mieszkańców gminy. Program jest realizowany we współpracy z wieloma podmiotami sfery publicznej oraz sektora pozarządowego i rozszerzany na inne gminy.

     Wsparcie jest udzielane osobom uzależnionym, współuzależnionym, a także zagrożonym uzależnieniem. Na system składają się następujące elementy: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, Centrum Społeczne mieszczące się w centralnym punkcie miasta, wielopłaszczyznowe lecznictwo odwykowe: Pododdział Odtruć, stacjonarny ośrodek leczenia uzależnień, grupy terapeutyczne i samopomocowe, program wsparcia dla przedsiębiorców zatrudniających osoby wychodzące z nałogu, świetlica socjoterapeutyczna, budownictwo socjalne, Centrum Integracji Społecznej.

     Efektem wdrożenia tego programu jest lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich instytucji pomocy społecznej, zwiększenie liczby zadań i jakości wykonywanych usług przy tej samej liczbie etatów, a także bardziej efektywna współpraca między poszczególnymi organizacjami. Wzrosła ilość aktywnych  form pomocy na rzecz beneficjentów, co zaowocowało zmniejszeniem się liczby: osób zagrożonych wykluczeniem, w tym z problemem alkoholowym, podopiecznych OPS korzystających z pasywnych form pomocy oraz bezdomnych. Bardzo ważnym sukcesem wdrażanego programu jest umożliwienie rozwoju osobistego korzystających z systemu, dzięki poprawie ich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, podniesieniu poczucia własnej wartości, samooceny, podwyższeniu aspiracji zawodowych i osobistych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2008-01-07
Data aktualizacji:  2011-02-21

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Bytów
Powiat:  bytowski
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  77-100 Bytów
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:  ul. 1 Maja 15
Wirtyna internetowa:  www.bytow.com.pl
 www.mopsbytow.pl
Liczba mieszkańców:  24.190
Osoby kontaktowe:  Joanna Główczewska
 Zastępca kierownika MOPS
 tel. 59 822 55 81, 59 822 51 01
 e@mail: mops-bytow@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych