Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.120
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Gmina animatorem współpracy społeczności lokalnej na rzecz rozwoju kultury ludowej i utrzymania tożsamości narodowej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Strategiczne zarządzanie kulturą w gminie przyczynia się do prowadzenia długofalowej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie gminy Puńsk na rzecz rozwoju kultury ludowej. Władze gminy koordynują promocję imprez kulturalnych, wspólnie z Domem Kultury Litewskiej, Litewskim Centrum Kultury Ludowej, Stowarzyszeniem Litewskiej Kultury Etnicznej oraz Stowarzyszeniem Litwinów w Polsce; co roku ustalany jest harmonogram imprez i wydarzeń kulturalnych. Urząd Gminy zapewnia dofinansowanie działalności kulturalnej ze środków własnych jak również z funduszy zewnętrznych. Na terenie gminy Puńsk funkcjonuje ponad 20 zespołów artystycznych (chóry, grupy taneczne, folklorystyczne, zespoły teatralne, kapele ludowe). Rocznie odbywa się około 80 imprez kulturalnych. Wszystkie te imprezy realizowane są dzięki silnej i zwartej współpracy miejscowej ludności, jej zaangażowaniu i chęci utrzymania własnej tożsamości narodowej.

      


Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-06-22
Data aktualizacji:  2011-02-22

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Puńsk
Powiat:  Sejny
Województwo:  podlaskie
Kod pocztowy i Poczta:  16-515 Puńsk
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy w Puńsku
Ulica:  ul. Mickiewicza 23
Telefon:  87 51 61 048
Wirtyna internetowa:  www.ugpunsk.pl
Adres e@mail:  ug_punsk@poczta.onet.eu
Liczba mieszkańców:  4.521
Osoby kontaktowe:  Anna Januszewska
 Stanowisko administracyjne
 tel. 87 51 61 048
 e@mail: ug_punsk@poczta.onet.eu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych