Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.760
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Rewitalizacja Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
Krosno Odrzańskie jest miastem o ponad 1000-letniej historii. Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim jest jednym z ważniejszych średniowiecznych zabytków w skali lokalnej i regionalnej. Jest najbardziej na północ wysuniętym zamkiem średniowiecznego Śląska. Początki Zamku Piastowskiego sięgają pierwszej połowy XIII w., kiedy to książę śląski Henryk Brodaty zbudował swoją rezydencję na terenie nie związanym z wcześniejszym osadnictwem.

Przez stulecia krośnieński zamek przechodził różne koleje losu. W pierwszej połowie XX w. adaptowano jego pomieszczenia na siedzibę muzeum i mieszkania. W lutym 1945 roku lewobrzeżne Krosno wraz z zamkiem spłonęło. Pozostały jedynie mury kapitalne. Pod koniec XX w. zamek zaczął odzyskiwać swoją świetność. Wyremontowany został budynek bramny, uporządkowano dziedziniec.

 

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Atrakcyjne walory turystyczno–krajobrazowe, 1000-letnia historia miasta, ruiny średniowiecznego zamku i tradycje rycerskie stały się inspiracją do stworzenia Kompleksu Portowo-Zamkowego w Krośnie Odrzańskim oraz wykreowanie produktów turystycznych. Rewitalizacja Zamku rozpoczęła się z inicjatywy lokalnych stowarzyszeń kulturalnych.  Stopniowo dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców i środkom finansowym z budżetu Gminy oraz pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych udało się rozpocząć rewitalizację. Zrealizowano projekt „Kompleks portowo–zamkowy”, w ramach którego wykonano remont i modernizację części bramnej Zamku Piastowskiego oraz  wybudowano port dla statków pasażerskich i łodzi sportowych.  W zamku zlokalizowano galerię artystyczną lokalnych twórców, izbę muzealną i punkt informacji turystycznej. Zrewitalizowany Zamek Piastowski stał się centrum życia kulturalnego w mieście. W obiektach zamkowych i na jego dziedzińcu odbywają sie międzynarodowe plenery malarskie, spektakle, koncerty, wystawy autorskie prac malarskich artystów lokalnych i z terenu Niemiec. Izba muzealna posiada bogate zbiory eksponatów z najdawniejszych dziejów miasta. Rokrocznie obserwuje się wzrost liczby turystów z kraju i zagranicy. Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim stanowi ważny element infrastruktury turystycznej gminy, nie był jednak w pełni wykorzystywany.

Kolejny etap Rewitalizacji Zamku pozwolił na pełniejsze wykorzystanie jego funkcji i poszerzenie pakietu oferowanych usług turystycznych. Przedmiotem projektu była rewitalizacja Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim polegająca na przebudowie części skrzydła południowego - krużganków oraz części skrzydła zachodniego – wozowni. Projekt realizowano od kwietnia 2007 roku do maja 2008 roku. Podzielony był na trzy etapy:·       

  • odbudowa i adaptacja części skrzydła zachodniego Zamku Piastowskiego „wozowni” na funkcję muzeum wojskowego;·       
  • odbudowa i adaptacja części skrzydła południowego Zamku Piastowskiego „krużganek” na funkcję galerii sztuki i izby muzealnej;·       
  • przebudowa pomieszczeń w przyziemiu budynku „bramnego” Zamku Piastowskiego na pomieszczenia sanitariatów i kotłowni gazowej.

W wyniku realizacji inwestycji uzyskano 494  m2 powierzchni użytkowej. Budynek skrzydła południowego Zamku Piastowskiego posiada odbudowane dwie kondygnacje z pomieszczeniami o powierzchni użytkowej 349 m2, klatką schodową wewnętrzną oraz dźwigiem osobowym. Usytuowane są tam pomieszczenia muzealne i galeria.  Modernizacja uwzględniała zachowanie charakteru pomieszczeń zamkowych.  Odbudowany budynek tzw. „Wozowni”, byłej kaplicy kalwińskiej, usytuowany jest  w skrzydle zachodnim Zamku Piastowskiego. We wnętrzu oddano do użytku  salę o powierzchni użytkowej 107 m2 i wysokości około 6 m przeznaczoną na muzeum wojskowe. Pod budynkiem dostępne są od zewnątrz piwnice na całej długości skrzydła. W przyziemiu budynku „Bramnego” oddano do użytku ubikacje oraz kotłownię gazową dla potrzeb centralnego ogrzewania całego odbudowanego Zamku. Ponadto wykonano oświetlenie zewnętrzne dziedzińca zamkowego i murów ruin okalających dziedziniec Zamku Piastowskiego.

Uroczyste otwarcie Zamku dla mieszkańców i turystów odbyło się 30 czerwca 2008 roku .

Rezultaty wdrożenia narzędzia
Odrestaurowany Zamek Piastowski służy rozwojowi kultury i turystyki w gminie, poszerzając pakiet usług turystycznych.   Wpływa to na wzrost liczby turystów odwiedzających Krosno Odrzańskie i tworzenie nowych miejsc pracy. Podniesiona  została atrakcyjności gminy, co  przyczyniło się bezpośrednio do rozwoju sektora turystycznego jako nowoczesnego i konkurencyjnego sektora gospodarki w regionie, tworzącego trwałe miejsca pracy i wnoszącego znaczny wkład do dochodów generowanych w regionie.  
Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu
Wartość projektu to 3 063 098,53 zł. Środki na realizację pochodziły z kilku źródeł: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 3. Rozwój Lokalny, Działanie 3.1 . Obszary Wiejskie)  – 1 200 000 zł,  Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  – 800 000 zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa - 228.645,77 zł, budżet Gminy Krosno Odrzańskie - 834 452,76 zł. Dodatkowo uzyskano dotacja wysokości 195 000 zł na wyposażenie izb muzealnych i galerii w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego oraz Wzrost Efektywności Zarządzania Kulturą.
Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

     Istotnym element pozyskiwania środków zewnętrznych jest dokładna znajomość wszystkich wymogów związanych z procesem. Prawidłowe przygotowanie projektu i spełnienie wszystkich kryteriów formalnych związane jest z dokładnym zapoznaniem się z dokumentami programowymi, wszystkimi instrukcjami i wytycznymi. Dla powodzenia projektu niezbędne jest posiadanie wszystkich dokumentów formalno-prawnych takich jak: dokumentacja techniczna, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, a także zabezpieczenie finansowe inwestycji. Duże inwestycje należy przygotowywać ze znacznym wyprzedzeniem czasowym. Wniosek o Rewitalizację Zamku Piastowskiego  w Krośnie Odrzańskim był przygotowywany przez ok. 3 lata. W przypadku nie zakwalifikowania się wniosku, poprawiony projekt należy składać jeszcze raz, nie ograniczając się do jednego priorytetu lub działania.

     Realizacja dużych inwestycji jest dla samorządów gminnych znaczącym obciążeniem finansowym, dlatego bardzo dobrą praktyką jest dzielenie inwestycji na  odrębne działania i ubieganie się o środki finansowe z różnych źródeł.

Dzięki takim działaniom Gmina Krosno Odrzańskie w okresie programowania na lata 2002 - 2006 pozyskała ze środków Unii Europejskiej blisko 25 mln zł. Dzięki zdobytemu wsparciu finansowemu możliwa była realizacja takich inwestycji jak budowa placu rekreacyjnego na terenach pokoszarowych, budowa Centrum Opieki Społecznej, modernizacja sieci wodociągowej.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych