Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.821
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Polsko - Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa w średniowiecznym grodzie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Polsko - Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa powstało w Gminie Byczyna przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska.  Projekt realizowany był w partnerstwie z miastem Złote Hory, Opolskim Bractwem Rycerskim i Grupą Szermierczą Jesenik z Czech. Siedzibą Centrum jest drewniany Gród  wzorowany na średniowiecznym Ostrówku, położony nad zbiornikiem retencyjnym Biskupice – Brzózka. W Grodzie powstała  karczma, pokoje gościnne, stajnia, zbrojownia oraz kuźnia. Odbywają się tu warsztaty i szkolenia z zakresu fechtunku bronią średniowieczną, rzutów toporem, włócznią, nożem; nauka strzelania z łuku; jazdy konno; warsztaty rzemiosł średniowiecznych (kowalstwo, płatnerstwo, mincerstwo); pokazy strojów średniowiecznych, wystawy, galerie, konferencje historyczne i  żywe lekcje historii. Dodatkowymi atrakcjami są pokazy rycerskich bitew, inscenizacje, pokazy katowskie, sceny inkwizycji, koncerty zespołów muzyki dawnej.

Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie liczby turystów krajowych i zagranicznych,  rozbudowę bazy turystycznej, promocję miasta i gminy, wzrost atrakcyjności gminy,  rozwój usług związanych z obsługą turystów, utworzenie nowych miejsc pracy i stworzenie bardzo atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej. Projekt był rozwinięciem dotychczasowych działań, takich jak organizacja festynów, turniejów, jarmarków średniowiecznych. Był także próbą wyeksponowania walorów historycznych gminy.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-17
Data aktualizacji:  2011-02-22

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Byczyna
Powiat:  kluczborski
Województwo:  opolskie
Kod pocztowy i Poczta:  46-220 Byczyna
Ulica:  Rynek 1
Telefon:  77 413 41 50
Wirtyna internetowa:  www.byczyna.pl
Adres e@mail:  burmistrz@byczyna.pl
Liczba mieszkańców:  9.745
Osoby kontaktowe:  Andrzej Kościuk
 tel. 602 613 386
 e@mail: andrzej.kosciuk@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych