Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.804
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Wioska Hobbitów

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Celem projektu „Specjalizacja szkół wiejskich i wsi” był znalezienie szans rozwoju wsi po PGR poprzez specjalizację szkół wiejskich i tworzenia wsi tematycznych. Projekt był realizowany w województwie zachodniopomorskim w miejscowościach: Sierakowo Słowieńskie, Borkowo, Malechowo, Postomino, Niemica, Ostrowiec.  Pomysłodawcą aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców wsi poprzez tworzenie wiosek tematycznych był dr Wacław Idziak. Realizowany przez Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne projekt był eksperymentalny. Innowacyjnymi elementami projektu była sama idea oparcia rozwoju  społeczno-gospodarczego miejscowości na tworzeniu wiosek tematycznych, wykorzystanie szkół jako ośrodków rozwoju wsi, kompleksowe podejście do rozwoju wsi i wykorzystanie niematerialnych czynników rozwoju wsi do tworzenia źródeł dochodu. Realizacja zakończyła się ogromnym sukcesem, a także  opracowaniem „sposobu na rozwój” dla innych wsi, które korzystają z doświadczeń projektu.Efektem realizacji projektu było stworzenie założeń dla 6 wsi tematycznych i 5 szkół tematycznych. Przeszkolono i przygotowano do dalszych działań 80 liderów wiejskich, założono trzy nowe stowarzyszenia „Mała ojczyzna”, „Hobbiton”, Przełamać bierność” oraz powstało ponad 50 nowych, sezonowych miejsc pracy związanych ze specjalizacją szkół i wsi. Łączne wydatki projektu wyniosły 280 000 zł. Był on finansowany z budżetów gmin, powiatu, grantów z programów: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Forda oraz wkładu rzeczowego mieszkańców i pracy wolontariuszy.

Obecnie szkoły gminy Malechowo same piszą i realizują bardzo wiele projektów. Często przy ich realizacji współpracują ze sobą. Uczniowie każdej ze szkół prowadzą zajęcia warsztatowe dla uczniów ze szkół z najbliższej okolicy oraz z Koszalina i innych miast. Warsztaty te cieszą się wielką popularnością.

W wyniki realizacji kolejnych projektów powstała w województwie zachodniopomorskim w gminach Sianów i Malechowo sieć pięciu wsi tematycznych. Są to Sierakowo Sławieńskie – Wioska Hobbitów,  Iwięcino – Wioska Końca Świata, Podgórki- Wioska Bajek i Rowerów, Dąbrowa  - Wioska Zdrowego Życia, Paproty – Wieś Labiryntów. W każdej ze wsi powstały stowarzyszenia, zarejestrowane zostały gospodarstwa agroturystyczne i firmy. Mieszkańcy zyskali nowe możliwości zarabiania wykorzystując przestrzeń wsi oraz swoje zdolności i umiejętności. W 2008 roku wioski odwiedziło około 16 tys. turystów. Każda wieś ma swoją indywidualną ofertę turystyczno – edukacyjną adresowaną do różnego rodzaju odbiorców. Z ofert tych korzystają współpracujące z wioskami biura podróży.

Wioski nasze odwiedzane są przez przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych z terenu całego kraju, którzy szukają u nas inspiracji do działania.

Projekt otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

     Szczegółowe informacje na stronie www.wioskitematyczne.org.pl

 

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-04-17

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Koszalin
Powiat:  koszaliński
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  75-415 Koszalin
Ulica:  Plac Polonii 1
Wirtyna internetowa:  www.wioskitematyczne.org.pl
Liczba mieszkańców:  105.240
Osoby kontaktowe:  Maria Idziak
 e@mail: mariaid@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych