Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.791
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Kultura
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej modelowym przykładem inkubatora kultury lokalnej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     Udanym sposobem na wdrożenie nowatorskiej strategii w zakresie wspierania kultury lokalnej okazał się model partycypacyjny, w którym społeczność lokalna jest aktywnym współtwórcą działań kulturalnych. Cel ten udało się osiągnąć w Podkowie Leśnej, dzięki przeprowadzeniu diagnozy lokalnej, które  poprzedziło  proces opracowywania strategii nowoczesnej instytucji kultury - Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Diagnoza ta pozwoliła na nawiązanie współpracy z grupami i osobami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach Centrum, niewidocznych społecznie, wycofujących się, o dużym potencjale kulturotwórczym.

     Systematyczne stosowanie przez instytucję samorządową modelu partycypacyjnego, w którym społeczność lokalna jest aktywnym współtwórcą działań kulturalnych  okazało się skutecznym narzędziem wsparcia kultury lokalnej.  Najlepszym świadectwem powodzenia podkowiańskiego Centrum są przykłady konkretnych, udanych przedsięwzięć. Samorząd może być więc inkubatorem zainicjowanej  oddolnie współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami indywidualnymi, a także grupami nieformalnymi. Dzięki ich aktywności Podkowa Leśna staje się coraz bardziej miejscem "żyjącym kulturą", otwartym dla gości i przyjaznym dla mieszkańców.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Podkowa Leśna
Powiat:  Grodzisk Mazowiecki
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  05-807 Podkowa Leśna
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
Ulica:  Akacjowa 39/41
Wirtyna internetowa:  www.podkowalesna.pl
 www.ckiopodkowa.pl
Adres e@mail:  info@ckiopodkowa.pl
Liczba mieszkańców:  3.745
Osoby kontaktowe:  Alina Witkowska
 Dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
 tel. 22 758 94 41
 e@mail: alina.witkowska@ckiopodkowa.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich