Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.800
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Kultura
Nagroda Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


System nagród i wyróżnień funkcjonujących dotychczas w Kutnie nie zawierał nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą między innymi sprawy szeroko rozumianej kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Co więcej w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wyraźnie wskazuje się, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Organy stanowiące tych jednostek określają w drodze uchwały szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród oraz ich wysokość.

Prezydent Miasta okazjonalnie honorował osoby i organizacje, które miały osiągnięcia w dziedzinie kultury poprzez przyznanie nagród rzeczowych, dyplomów, wsparcia działalności stowarzyszenia, jednak nie było procedury przyznawania nagród i nagrody jako takiej.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Kutno
Powiat:  kutnowski
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:  
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta Kutno
Ulica:  plac marsz.J.Piłsudskiego 18
Wirtyna internetowa:  www.um.kutno.pl
Liczba mieszkańców:  45.291
Osoby kontaktowe:  Michał Adamski
 Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta
 tel. 24 253 11 57
 e@mail: m.adamski@um.kutno.pl

 Dorota Bień
 Inspektor Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta
 tel. 24 253 12 51
 e@mail: d.bien@um.kutno.pl.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich