Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.929
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Kultura
Promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Przedmiotem projektu było zachowanie dziedzictwa kulturowego powiatu gliwickiego: zwyczajów, obrzędów i legend regionu, poprzez kompleksowo przygotowane wydawnictwa oraz ich szeroką promocję.

W ramach projektu spopularyzowane zostały w szczególności typowo śląskie tradycje, obrzędy i obyczaje nadal kultywowane w miejscowościach powiatu gliwickiego oraz legendy, podania i wierzenia związane z tym terenem, które przekazywane z pokolenia na pokolenie przetrwały do dziś jedynie w pamięci lokalnej społeczności. Projekt stawiał sobie za cel poszerzenie wiedzy mieszkańców powiatu gliwickiego, mieszkańców Śląska, Polski oraz powiatów partnerskich Powiatu Gliwickiego z zagranicy na temat śląskiej kultury ludowej powiatu gliwickiego.

Nowatorstwo projektu polegało na kompleksowości stworzonej oferty promocyjnej, sięgającej po różne formy przekazu (tekst, grafika, nagranie dźwiękowe, film, fotografia), a zarazem wykorzystującej różne kanały tego przekazu (publikacje książkowe, płyta CD i DVD, emisja w TVP, publikacje w Internecie i prasie, mobilna wystawa), co pozwoliło na dotarcie do szerokiej grupy odbiorców.

Projekt zaktywizujący lokalne społeczności do podejmowania wspólnych przedsięwzięć, gdyż prowadzone w ramach niego działania wymagały udziału mieszkańców i organizacji ich zrzeszających, jak również ścisłej współpracy z nimi, zarówno podczas zbierania materiałów do publikacji, jak i przy kręceniu filmu czy przygotowań do towarzyszącej wystawy.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gliwice
Powiat:  gliwicki
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  
Jednostka wdrażająca:  Powiat Gliwicki/Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Ulica:  ul. Zygmunta Starego 17
Telefon:  32 332 66 00
Wirtyna internetowa:   www.powiatgliwicki.pl
Adres e@mail:  sekretariat@starostwo.gliwice.pl
Liczba mieszkańców:  115.230
Osoby kontaktowe:  Ewa Pieszka
 e.pieszka@starostwo.gliwice.pl
 tel. 32 332 66 52

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich