Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.831
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Kultura
Kompleksowe zarządzanie przedsięwzięciami z dziedziny sportu i rekreacji.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Swarzędz może być wzorem dla innych miast do 50 tyś mieszkańców ze względu na rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, dofinansowanie sportu młodzieżowego oraz kwalifikowanego. Jednym z priorytetów jest dbanie o najmłodszych, motywowanie ich do spędzania czasu na powietrzu, zapobieganiu anomaliom cywilizacyjnym. Problem rozwoju sportu i rekreacji zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Rozwój inwestycji sportowych oraz podnoszenie znaczenia tego typu usług w mentalności mieszkańców miasta.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Swarzędz
Powiat:  poznański
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:   Swarzędz
Jednostka wdrażająca:  Referat Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli i pozyskiwania Funduszy Urzędu
Wirtyna internetowa:  www.swarzedz.pl
Liczba mieszkańców:  44.795
Osoby kontaktowe:  Bernard Piskosz
 inspektor ds. Funduszy
 tel. 61 651 24 01
 e@mail: fundusze@swarzędz.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich