Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.319
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Kultura
Poligon kulturalny, czyli młodzież przejmuje inicjatywę

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Praktyka miała na celu zaangażowanie młodzieży w organizację życia kulturalnego miasta. Dzięki podjęciu działań przez Ośrodek Promocji Kultury „Gaude mater" powstał skierowany do młodych ludzi projektu kulturalnego. Było to możliwe dzięki połączeniu możliwości instytucjonalnych Ośrodka Promocji Kultury z potencjałem twórczym młodzieży i wypraco-wanie wspólnego sukcesu. Do realizacji przedsięwzięcia włączono instytucje samorządowe, prywatnych przedsiębiorców oraz inne instytucje. Udało się dzięki temu zrealizować wielki koncert, przy dużym udziałem młodzieży,

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-04-06

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Częstochowa
Powiat:  częstochowski
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  42-202 Częstochowa
Jednostka wdrażająca:   Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie
Ulica:  Dąbrowskiego 1
Telefon:  34 3243638
Wirtyna internetowa:  www.gaudemater.pl
Liczba mieszkańców:  245.000
Osoby kontaktowe:  Adrianna Plaszczyk
 34 3243638

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich