Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.206
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Kultura
Współpraca Międzysektorowa na Rzecz Rozwoju Aktywności Społecznej. Rozwój Lokalnego Wzmacniania Atrakcyjności Turystycznej w Oparciu o Potencjał Kulturowy Gminy Bieliny i Gór Świętokrzyskich.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt jest rozwinięciem wcześniejszego projektu ,,Centrum Tradycji Gór Świętokrzyskich". Narzędziem promocji regionu  i integracji mieszkańców gminy.

Bieżąca praktyka dotyczy wykorzystania potencjału kulturowego dla rozwoju społecznego, turystycznego i gospodarczego gminy Bieliny.

Głównym jej celem jest stworzenie kompleksowego produktu turystycznego.

Realizacja programu przyczyniła się do podwyższenia standardu życia, powstania nowych miejsc pracy, podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu, pobudzenia aktywności społecznej, stała się elementem integracyjnym lokalnej wspólnoty.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-01-16

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Bieliny
Powiat:  kielecki
Województwo:  świętokrzyskie
Kod pocztowy i Poczta:  26-004 Bieliny
Ulica:  Ul. Partyzantów 17
Wirtyna internetowa:  www.bieliny.pl
Liczba mieszkańców:  10.172
Osoby kontaktowe:  Anna Łubek
 Kierownik Referatu i Funduszy Strukturalnych, Promocji, Turystyki i Strategii Gminy

 Anna Łubek
 tel. 41 302 50 94 w 274
 e@mail: projekty@bieliny.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich