Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.692
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Kultura
Społeczna Pracownia Digitalizacji

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


„Społeczna Pracownia Digitalizacji" to projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku od listopada 2009 roku. Stanowi on kontynuację - uzupełnienie wcześniej zrealizowanego projektu dotyczącego utworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej (BBC).

Celem SPD jest stworzenie bazy cyfrowych dokumentów dotyczących Pomorza oraz uaktywnienie lokalnego środowiska na rzecz kultury Pomorza. Regionalia w szerokim tego słowa znaczeniu (tzn. materiały stworzone przez twórców pochodzących z Pomorza, dotyczące Pomorza lub stworzone na Pomorzu) poddawane są procesowi digitalizacji.

Ucyfrowienie dokumentu jest procesem żmudnym i czasochłonnym, dlatego też w całym projekcie ważną rolę odgrywają wolontariusze, których praca stanowi około 30% całego czasu poświęconego na tworzenie cyfrowych dokumentów. Stały zespół wolontariuszy zaangażowanych w cały projekt to około 10 osób, natomiast dotychczas przez SPD przewinęło się około 30 osób. Ponadto SPD wspierana jest przez uczniów, studentów i stażystów.

Ucyfrowienie dokumentów wymaga również odpowiedniego i specjalistycznego sprzętu do skanowania, wykonywania fotokopii  i ich technicznej obróbki. Cały sprzęt pozyskany został ze środków dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego złożony został stosowny wniosek w ramach programu Mecenat 2009 przy udziale środków samorządu Miasta Słupsk.

Opracowane dokumenty stanowią wartościowe źródło wiedzy o regionie i udostępniane są nieodpłatnie na platformie Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. Wszystkie zamieszczone tam dokumenty posiadają uregulowaną sytuację praw autorskich i mogą być dowolnie wykorzystywane w kolejnych publikacjach.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-01-16

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Słupsk
Powiat:  słupski
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  76-200 Słupsk
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Słupsku
Ulica:  Ul. Plac Zwycięstwa 3
Wirtyna internetowa:  www.slupsk.pl
Liczba mieszkańców:  94.611
Osoby kontaktowe:  Renata Sztabnik
 zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sportu
 tel. 59 848 84 21
 e@mail: r.sztabnik@um.slupsk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich