Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.811
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Kultura
Karta do Kultury

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


„Karta do Kultury" to projekt zgłoszony przez Urząd Miejski, a realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku od stycznia 2011 roku. Zgodnie z tytułem praktyki - Karta do Kultury to nowoczesna, elektroniczna karta biblioteczna umożliwiająca korzystanie ze zbiorów WiMBP, będąca jednocześnie kartą zniżkową do partnerskich instytucji kultury w Trójmieście.

Wdrożenie projektu ma na celu zwiększenie czytelnictwa, promocję Biblioteki, integrację działań promocyjnych instytucji kultury oraz ułatwienie dostępu do kultury mieszkańcom aglomeracji trójmiejskiej. Program partnerski i lojalnościowy Karty do Kultury to wartość dodana do podstawowych usług świadczonych przez Bibliotekę, jakimi są gromadzenie i udostępnianie zbiorów. Proponując użytkownikowi Biblioteki elektroniczną kartę, która nie tylko ułatwia dostęp do zbiorów w różnych filiach Biblioteki, ale umożliwia korzystanie z ulg i zniżek podczas imprez organizowanych przez instytucje partnerskie, podkreśla się elitarność użytkowników Biblioteki.

Dzięki wprowadzeniu zintegrowanego systemu obsługi czytelnika Karta do Kultury umożliwia korzystanie ze zbiorów WiMBP w Gdańsku we wszystkich skomputeryzowanych filiach. Obecnie jest to 20 placówek, a do końca 2012 roku skomputeryzowane zostaną wszystkie 32 filie. Od czasu wdrożenia projektu, tj. w okresie pierwszego półrocza 2011 roku, użytkownikami Karty do Kultury zostało 19895 czytelników WiMBP. W tym czasie z propozycji działania w koalicji na rzecz kultury skorzystało 20 instytucji. Finansowym efektem wdrożenia projektu są oszczędności w kosztach wydawania kart - karta elektroniczna kosztuje 1 złotych, natomiast wydanie tradycyjnej karty w skomputeryzowanych filiach kosztuje 5 złotych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-29

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Gdańsk
Powiat:  gdański
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  80-803 Gdańsk
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Gdańsku
Ulica:  Ul. Nowe Ogrody 8/12
Wirtyna internetowa:  www.gdansk.pl
Liczba mieszkańców:  456.967
Osoby kontaktowe:  Marta Wróblewska
 Inspektor
 tel. 58 3236551
 e@mail: marta.wroblewska@gdansk.gda.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich