Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.808
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Kultura
Wieś z inicjatywą

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Konkurs „Wieś z inicjatywą" to projekt, który realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Elblągu od 2010 roku. Wcześniej Wnioskodawca realizował podobne zadanie, tzn. konkurs na wieś najatrakcyjniejszą pod względem turystycznym.

Od 2011 roku Starostwo organizuje konkurs, którego celem jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw społecznych na terenie powiaty, których efekty dotyczą mieszkańców danej miejscowości.

Konkurs jest odpowiedzią na rosnącą z roku na rok aktywność społeczności poszczególnych miejscowości. Pomysł takiego konkursu wynikł z faktu obserwowanej w ostatnich latach dużej aktywności  mieszkańców wsi  na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, w tym np. budowy w ramach własnych małej infrastruktury   rekreacyjnej dla  dzieci  i młodzieży oraz osób dorosłych, organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych,  kulturalnych i turystycznych. Ideą konkursu jest promocja dokonań i przemian na wsi  za ubiegły rok, powstałych z inicjatywy mieszkańców i przez nich samych zrealizowanych. Prezentacja i promocja inicjatyw ma  zarażać innych do aktywności oraz pokazywać, że mieszkańcy wsi  mogą mieć duży, bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia w swoich małych ojczyznach.

Podstawowe cele konkursu to:

  • Wyłonienie najciekawszej inicjatywy zrealizowanej w miejscowości położonej na terenie Powiatu Elbląskiego, przez jej mieszkańców i na ich rzecz,
  • Zmotywowanie innych do podejmowania działań na rzecz swoich środowisk,
  • Nagrodzenie tych, którzy pozyskują środki pozabudżetowe na realizacje projektów w miejscu zamieszkania.

Wsie wykazują duże zainteresowanie konkursem, głównie by móc pochwalić się swymi osiągnięciami.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-12-29

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Elbląg
Powiat:  elbląski
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  82R Elbląg
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Elblągu
Ulica:  Ul. Saperów 14A
Wirtyna internetowa:  www.powiat.elblag.pl
Liczba mieszkańców:  56.434
Osoby kontaktowe:  Gabriela Effenberg
 Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu
 tel. 55 2394960
 e@mail: peks@powiat.elblag.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich