Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.531
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Kultura
Partnerstwo w kulturze i oświacie na przykładzie projektu Płońskie Zaduszki Muzyczne "PAMIĘĆ ZA SERCE" cykliczny multimedialny koncert w hołdzie zmarłym, powszechnie szanowanym płońszczanom

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Płońskie Zaduszki Muzyczne „PAMIĘĆ ZA SERCE" - to cykliczne, multimedialne widowisko w hołdzie zmarłym, powszechnie szanowanym płońszczanom, odbywające się         w listopadzie w kościele  lub sali miejskiego kina. Projekt powstał aby promować wśród młodych ludzi takie wartości jak: patriotyzm, poczucie wspólnoty lokalnej, dbałość o zachowanie regionalnej historii. Przedsięwzięcie realizowane jest od 5 lat, a jego pomysłodawcami i głównymi organizatorami są: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku oraz Szkoła Muzyki i Tańca „Nutka". W Płońskich Zaduszkach każdorazowo bierze udział około 150 wykonawców - młodych ludzi ze szkoły muzycznej  i szkół ogólnokształcących. Aby przedsięwzięcie mogło powstać, łącza swoje siły publiczne i prywatne podmioty z terenu Płońska, przede wszystkim zaś placówki oświatowe i kulturalne, wspierane przez parafie, organizacje pozarządowe i indywidualnych mieszkańców. Unikalność prezentowanego rozwiązania zawiera się w tym, że Płońsk realizuje projekt autorski, którego oryginalny scenariusz oparty jest w każdej edycji na wątkach lokalnej historii, a więc bliskiej mieszkańcom. Od pierwszej edycji Płońskie Zaduszki mają swoją stałą, ciągle powiększającą się publiczność. Impreza jest niebiletowana, co jest nie bez znaczenia dla potencjalnego odbiorcy. Koszty organizacji projektu są niewielkie, ponieważ wszyscy partnerzy działają „non profit". Jedynym wydatkiem jest druk materiałów reklamowych i promocja wydarzenia - w 2010 roku było to kwota 2.581 zł.

      

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-11-09

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Płońsk
Powiat:  płoński
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  09-100 Płońsk
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Płońsku
Ulica:  ul. Płocka 39
Wirtyna internetowa:  www.plonsk.pl
Liczba mieszkańców:  23.000
Osoby kontaktowe:  Bożena Kaliściak
 Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku
 tel. 23 662 24 56 19
 e@mail: dyrektor@mbp-plonsk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich