Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.155
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Centrum Kultury i Tradycji Gór Świętokrzyskich narzędziem promocji regionu i integracji mieszkańców gminy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     Święty Krzyż i Świętokrzyski Park Narodowy są jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek turystycznych województwa świętokrzyskiego. Pełnią jednocześnie ważne funkcje religijne, kulturowe oraz edukacyjne. U podnóża dwóch najwyższych szczytów Gór Świętokrzyskich leży gmina Bieliny, a ponad 60 % jej powierzchni znajduje się w granicach parku narodowego. Chcąc rozwijać potencjał turystyczny tego regionu samorząd w Bielinach zainicjował oryginalne przedsięwzięcie "Restauracja zabytków Świętego Krzyża wraz z utworzeniem Centrum Kultury i Tradycji Gór Świętokrzyskich".

     Celem inicjatywy stało się przede wszystkim podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przy wykorzystaniu naturalnych walorów oraz aktywizacja społeczności lokalnej. Udało się to osiągnąć m.in. poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy w gminie. Daje to nowe możliwości poprawy sytuacji gospodarczej mieszkańców Bielin. Realizacja przedsięwzięcia zwiększyła także dostępność do infrastruktury turystycznej i kulturowej, co z kolei zaowocowało wzrostem liczby turystów odwiedzających region. Rewitalizacji poddano 6 zabytkowych obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Bieliny i Nowa Słupia. Przeprowadzono renowację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu. W Hucie Szklanej zbudowano oryginalną Osadę Średniowieczną, a na potrzeby turystyczne zagospodarowano nieruchomości gminne przy wjeździe do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W Kakoninie rozbudowano zabytkową zagrodę chłopską, a w Hucie Starej utworzono Szkolne Schronisko Młodzieżowe wraz z polem namiotowym. Nadto udało się jeszcze zagospodarować centrum Bielin wraz ze starym budynkiem Urzędu Gminy.

     W realizację działań zaangażowane zostały lokalne grupy społeczne, a wśród nich miejscowi samorządowcy, Misjonarze Oblaci M.N. z klasztoru świętokrzyskiego, Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry" oraz, co szczególnie istotne, indywidualni mieszkańcy gminy. Zaprezentowane działania Bielinian wyróżnia silne podejście prospołeczne. Gmina w przemyślany sposób czerpie z lokalnych zasobów, by budować więzi i aktywność społeczną oraz wpływać na poprawę koniunktury gospodarczej w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej jego mieszkańców. Zasłużone jest więc wyróżnienie Bielin w konkursie na najbardziej ekologiczną i prospołeczną gminę w Polsce honorowym tytułem "Gminy Przyszłości 2010".

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-08-03
Data aktualizacji:  2011-10-27

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Bieliny
Powiat:  kielecki
Województwo:  świętokrzyskie
Kod pocztowy i Poczta:  26-004 Bieliny
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy Bieliny
Ulica:  Partyzantów 17
Telefon:  41 302 50 94
Fax:  41 302 61 07
Wirtyna internetowa:  www.bieliny.pl
Adres e@mail:  bieliny@bieliny.pl
Liczba mieszkańców:  10.000
Osoby kontaktowe:  Sławomir Kopacz
 Wójt Gminy Bieliny
 tel. 41 302 50 94 wew. 201
 e@mail: bieliny@bieliny.pl

 Magdalena Kowalczyk
 Dyrektor - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bielinach
 tel. 41 302 50 94 wew. 218
 e@mail: kultura@bieliny.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych