Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.427
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Kompleksowa realizacja pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania beneficjentów

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Pomoc w formie usług opiekuńczych wynika z obowiązku ustawowego art. 50 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U.  Nr 115 poz. 728 ze zm.). Tą formę pomocy realizuje w Gminie Kramsk Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pomoc skierowana jest do osób starszych, które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają wsparcia osób drugich, a są jej pozbawione z powodu braku rodziny lub braku możliwości pomocy ze strony najbliższych (członkowie rodziny pracujący zawodowo). Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Ta metoda pracy pozwala na skuteczną pomoc, gdyż dawcami i biorcami pomocy są członkowie danej grupy wzajemnie się wspierają, dzielą wiedza na temat osobistych trudności, wspólnie doszukują się skutecznych rozwiązań oraz podejmują przedsięwzięcia i zadania.

Ważnym elementem było zatrudnienie opiekunki środowiskowej w wymiarze ½ etatu, która pełni rolę koordynatora usług na terenie gminy. Osoba ta wraz z pracownikami socjalnymi zajmuje się szczegółową diagnozą środowisk i zapotrzebowaniem na w/w pomoc. Do jej obowiązków należy m. in. rozliczenie czasu pracy opiekunek środowiskowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kramsku oraz przygotowanie w/w osób do pracy w konkretnym środowisku. Pomoc jaką świadczą opiekunki jest dostosowana do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorców. Do końca 2008 roku zatrudnionych było 20 opiekunek domowych, aby zabezpieczyć usługi opiekuńcze dla 44 osób.

Kolejnym etapem jest coroczna współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie w celu organizowania robót publicznych, co zmniejsza koszty udziału gminy w zatrudnieniu opiekunek domowych (w 2008r. - 4 osoby).

Trzecim kompleksowym działaniem było zorganizowanie w 2008 roku kursu opieki nad chorym i osobą starszą w domu dla 12 kobiet z terenu gminy w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-04-17

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Kramsk
Powiat:  koniński
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  62-511 Kramsk
Jednostka wdrażająca:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  ul. Chopina 12
Wirtyna internetowa:  www.kramsk.pl
Liczba mieszkańców:  10.397
Osoby kontaktowe:  Andżelika Łoś
 Kierownik
 tel. 63 2462139

 Monika Dębińska
 Specjalista Pracy Socjalnej
 tel. 63 2462139
 e@mail: opskramsk@pomost.poznan.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych