Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.606
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Powiat Polkowicki - estetyka wsi

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Odremontowane, oczyszczone miejsca służą całej społeczności wsi, podnosząc jej walory estetyczne. Konkurs angażuje mieszkańców, ale również jednoczy politycznie całą radę powiatu, wszyscy radni zachęcają swoje społeczności do zgłaszania inicjatyw.

Celem konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" jego przede wszystkim poprawa estetyki otoczenia oraz stanu środowiska naturalnego. Celem pośrednim jest pobudzenie mieszkańców wsi do wspólnych działań społecznych, które w znaczący sposób zachęcą do dbałości o swoje posesje. Ogłoszony konkurs ściśle nawiązuje do Strategii Rozwoju Powiatu Polkowickiego na lata 2008-2015 oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Polkowickiego na lata 2004-2011r. Do konkursu zgłaszać się mogą wszystkie sołectwa powiatu.

Unikalnością konkursu jest społeczne zaangażowanie mieszkańców wsi w poprawę czystości swoich miejscowości. Mieszkańcy sami decydują jakie prace społeczne  wykonają, często za swoje pieniądze lub pozyskane od sponsorów. Wszystkie zgłaszane inicjatywy dotyczą miejsc publicznych, są otwarte dla całej społeczności. Otrzymana nagroda przeznaczana jest na prace remontowe wykonane przez Powiat Polkowicki.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-03-21

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Polkowice
Powiat:  polkowicki
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  59-100 Polkowice
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe
Ulica:  ul. Górna 2
Wirtyna internetowa:  www.powiatpolkowicki.pl
Liczba mieszkańców:  62.000
Osoby kontaktowe:  Mirosława Myrna-Kudryk
 tel. 76 7461517
 e@mail: myrna-kudryk@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych