Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.456
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Konkurs "Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna powiatu elbląskiego"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Konkurs organizowany przez Starostwo Elbląskie pod hasłem „Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna powiatu elbląskiego” miał na celu zachęcenie lokalnych społeczności do podejmowania działań ukierunkowanych na zwiększenie atrakcyjności swojego miejsca zamieszkania, szczególnie pod kątem turystyki, w której upatruje się szanse rozwoju tego regionu. Innowacyjnością przedsięwzięcia była sama idea konkursu, ale też sposób jego realizacji, gdyż konkursy tego typu nie są zwykle organizowane na szczeblu powiatów. Ocena zgłoszonych miejscowości dokonywana była najpierw przez właściwy urząd gminy, a następnie przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu. Konkurs organizowany był  od 2003 roku.  6 miejscowości, które do tej pory zostały laureatami I miejsca konkursu, łącznie zamieszkanych przez około 3000 osób, poza bezpośrednimi korzyściami wynikającymi ze zwycięstwa w konkursie, takimi jak nagroda finansowa oraz promocja dokonań lokalnej społeczności w mediach, zasadniczo zmieniło swój wizerunek, a mieszkańcy zaangażowali się w działalność w lokalnych stowarzyszeniach, które coraz skuteczniej zabiegają o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania swoich projektów.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-12-31
Data aktualizacji:  2011-03-13

Typ jednostki:  powiat ziemski
Miejscowość:  Elbląg
Powiat:  elbląski
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  82-300 Elbląg
Jednostka wdrażająca:  Starostwo Powiatowe w Elblągu, Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu
Ulica:  ul. Saperów 14 A
Telefon:  55 239 49 00
 55 239 49 09
Fax:  55 232 42 26
Wirtyna internetowa:  www.powiat.elblag.pl
Adres e@mail:  starosta.neb@powiatypolskie.pl
Liczba mieszkańców:  56.500
Osoby kontaktowe:  Gabriela Effenberg
 Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu
 tel. 55 239 49 60
 e@mail: peks@powiat.elblag.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych