Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.743
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska - placówka informacyjno-dokumentacyjna specjalizująca się w gromadzeniu, opracowywaniu i upowszechnianiu informacji o dziejach społeczności lokalnej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Praktyka ta to modelowy przykład angażowania się władz lokalnych w budowanie tożsamości lokalnej i świadomości historycznej opartej na znajomości lokalnej przeszłości.

Pracownia Dokumentacji Dziejów Płońska to placówka samorządowa (osadzona w strukturach Miejskiego Centrum Kultury), utworzona w 1995 r. według projektu autorskiego, która zajmuje się systematycznym zbieraniem, opracowaniem i udostępnianiem informacji piśmienniczych i ikonograficznych o Płońsku i historycznej ziemi płońskiej. Jest miejscem, w którym gromadzi się wiedzę o całym materialnym i duchowym dziedzictwie kulturowym tego terenu - ludziach, ich postawach, ważnych zdarzeniach, dawnej infrastrukturze miasta, obiektach sakralnych i świeckich czy parkach krajobrazowych. Placówka opracowuje informacje o dziejach miasta w zbiorach tematycznych (system wielopoziomowej informacji), edukuje młodych płońszczan i przyczynia się do promocji miasta – piszący o Płońsku dziennikarze znajdują tu poszukiwane informacje, a odwiedzający miasto mogą zapoznać się z dorobkiem kulturowym Płońska. Pracownia pomaga też potomkom dawnych mieszkańców (Polakom i Żydom), którzy poszukują informacji o swoich bliskich.

Do tej pory opracowano ok. 1 tysiąca tomów informacji, powstało ok. 30 baz danych faktograficznych, zgromadzono ponad 42 tys. fotografii i dokumentów, wydano 59 zeszytów tematycznych, przeprowadzono ponad 200 spotkań edukacyjnych dla ponad 5 tys. uczniów i ponad 220 spotkań dla ponad 1 tys. osób, a ze zbiorów pracowni skorzystało ponad 10 tys. osób indywidualnych i grup zorganizowanych. Instytucja pogłębia świadomość historyczną płońszczan i tym samym przyczynia się do wzrostu identyfikacji mieszkańców ze swoim miastem.

 

Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł w 2008 roku ogółem (płace 5-osobowego personelu, koszty merytoryczne i koszty utrzymania) 232 tys. zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-10-05
Data aktualizacji:  2011-02-17

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Płońsk
Województwo:  mazowieckie
Kod pocztowy i Poczta:  09-100 Płońsk
Jednostka wdrażająca:  Miejskie Centrum Kultury – Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta
Ulica:  ul. Płocka 50
Wirtyna internetowa:  www.plonsk.pl, www.mckplonsk.pl,
Liczba mieszkańców:  22.398
Osoby kontaktowe:  Katarzyna Mikołajewska
 Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UM w Płońsku
 tel. 23 662 27 25, 23 663 13 16
 e@mail: k.mikolajewska@plonsk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych