Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.895
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Biblioteki multimedialne - nowoczesne centra informacji, edukacji i rekreacji

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


To kompleksowe rozwiązanie, które pokazuje, czym może być współczesna biblioteka. Tradycyjne miejsce wypożyczania książek stało się w Olsztynie nowoczesnym, dostosowanym do poszczególnych grup mieszkańców, centrum dostępu do informacji i edukacji.

Pierwsza filia multimedialna uwzględniająca potrzeby grupy docelowej Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP), w tym przypadku młodzieży, powstała w 2004 r. we współpracy z Fundacją Bertelsmanna. Celem biblioteki „Planeta 11” było m.in. dotarcie z atrakcyjną ofertą do nastolatków, zapewnienie szerokiego dostępu do informacji, wprowadzenie młodych do świata zaawansowanych technologii oraz organizowanie im wolnego czasu. W 2006 r. uruchomiono drugą placówkę - bibliotekę dla dzieci „Abecadło”, której głównym zadaniem było zaktywizowanie czytelnictwa najmłodszych, stworzenie dostępu do nowych technologii dzieciom z różnymi dysfunkcjami oraz ze środowisk zaniedbanych, a także pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W obu bibliotekach użytkownicy mogą korzystać z książek mówionych, cyfrowych, płyt CD, gier planszowych i programów komputerowych, filmów na DVD i VHS. W 2007 r. MBP uruchomiła kolejną filię – MultiCentrum, która oferuje użytkownikom w różnym wieku dostęp do nowoczesnych technologii, a dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, systemowi wizualizacji i innowacyjnej metodologii promuje aktywny proces uczenia się. Biblioteki posiadają katalogi on-line, bezprzewodowy dostęp do Internetu, a użytkownicy mają do dyspozycji po kilkanaście komputerów bibliotecznych.

Innowacyjne podejście uwzględniało atrakcyjne dla poszczególnych grup zaaranżowanie przestrzeni obiektów, aby ich wystrój jak najlepiej odpowiadał potrzebom konkretnej grupy. Istotne znaczenie dla tego projektu miało przeprowadzenie badań potrzeb mieszkańców Olsztyna, nie tylko wśród osób już korzystających z oferty bibliotecznej. O dużym sukcesie projektu świadczy to, że w 3 filiach multimedialnych zrealizowano ponad 30% usług zarejestrowanych we wszystkich 16 filiach MBP.

Efektem wdrożenia jest również wzbogacenie zasobów bibliotek, szczególnie w materiały multimedialne.

Koszt projektu to 3 851 801 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-10-05
Data aktualizacji:  2011-02-17

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Olsztyn
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  10-030 Olsztyn
Jednostka wdrażająca:  Miejska Biblioteka Publiczna
Ulica:  ul. Rodziewiczówny 2
Wirtyna internetowa:  www.mbp.olsztyn.pl
Liczba mieszkańców:  175.843
Osoby kontaktowe:  Krystyna Hałun
 Zastępca dyrektora MBP
 tel. 89 535 30 80, 89 535 30 81
 e@mail: sekretariat@mbp.olsztyn.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych