Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.735
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Kultura jest dla każdego - oferta Koszalińskiej Biblioteki Publicznej dla osób niepełnosprawnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Praktyka Koszalińskiej Biblioteki Publicznej polega na stworzeniu spójnej, długofalowej oferty kulturalnej adresowanej do osób o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności, realizowanej przez pracowników biblioteki przy współpracy z artystami, terapeutami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi oraz koszalińskimi instytucjami kultury i szkołami. Oferta ta polega na włączeniu osób niepełnosprawnych w nurt życia kulturalnego miasta poprzez ich udział w imprezach kulturalnych, zajęciach artystyczno–terapeutycznych organizowanych przez bibliotekę. Skierowana została głównie do trzech grup osób niepełnosprawnych: niewidomych i niedowidzących, niepełnosprawnych intelektualnie - dzieci i dorosłych oraz osób z problemami psychicznymi.Podczas cyklicznych spotkań osobom niewidomym i niedowidzącym prezentowane są nowości - „książki mówione” i audiobooki, organizowane są plebiscyty na bestseller, prezentacje literatury różnych krajów w ramach akcji „Smaki świata”. Dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie prowadzone są cykliczne zajęcia z biblioterapii. Osoby niepełnosprawne intelektualnie uczestniczą w zajęciach plastycznych i fotograficznych. Biblioteka prowadzi stałą galerię prac osób uczestniczących w zajęciach.

Organizowane są zajęcia muzyczne dla różnych grup, podczas których prezentowane są instrumenty, sylwetki muzyków i wokalistów, dorobek wybranych kompozytorów, różne rodzaje muzyki. Osoby niepełnosprawne uczestniczą w koncertach specjalnie dla nich przygotowanych przez uczniów szkoły muzycznej, zespoły dziecięce i młodzieżowe, profesjonalnych muzyków. Od 2008 roku odbywa się cykl spotkań i audycji z dziennikarzami muzycznymi. Osoby niepełnosprawne uczestniczą w spektaklach teatrów amatorskich i same przygotowują własne prezentacje teatralne.

Co roku wspólnie z Koszalińskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym w bibliotece odbywa się Europejski Festiwal Filmowym Integracja „Ty i Ja”, który jest poświęcony tematyce niepełnosprawności i upowszechnia ideę integracji, a także spotkania „Smaki świata” adresowane do niewidomych i niedowidzących czytelników biblioteki (prezentacje kultury – muzyki, architektury, literatury, obyczajowości różnych państw świata).

W latach 2006-2008 w 439 różnych zajęciach w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej uczestniczyło 5337 osób niepełnosprawnych. Corocznie w Europejskim Festiwalu Filmowym bierze udział ok. 2000 osób.

Długotrwałe działania na rzecz osób niepełnosprawnych okazały się bardzo korzystne nie tylko dla tych środowisk, ale także w wymiarze całego miasta. Niewielkie nakłady finansowe (w 2008 roku około 70 tys. zł) przyniosły znaczące efekty takie jak: terapia poprzez uczestnictwo w kulturze, pomoc niszowym środowiskom, zapobieganie ich wykluczeniu i marginalizacji społecznej oraz nawiązanie ścisłej współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych między instytucjami kultury w Koszalinie.

           
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-10-05
Data aktualizacji:  2011-02-17

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Koszalin
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  75-415 Koszalin
Jednostka wdrażająca:  Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
Ulica:  Plac Polonii 1
Wirtyna internetowa:  www.koszalin.pl; www.biblioteka.koszalin.pl
Liczba mieszkańców:  107.000
Osoby kontaktowe:  Beata Sawa - Jovanoska
 Zastępca dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
 tel. 94 348 15 55, 94 348 15 50
 e@mail: beata.sawa@biblioteka.koszalin.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych