Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.365
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku - nowa formuła funkcjonowania instytucji kultury oraz innowacyjne metody zarządzania kulturą w samorządach lokalnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


     „Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku – nowa formuła funkcjonowania instytucji kultury oraz innowacyjne metody zarządzania kulturą w samorządach lokalnych” to przykład współdziałania samorządu miejskiego z powiatowym, które doprowadziło do powołania instytucji zewnętrznej zajmującej się dostarczaniem usług z dziedziny kultury i prowadzeniem promocji miasta oraz powiatu. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury (SAPIK) powstała na mocy uchwały RM w 2007 r. Nr VIII/67/07.

     Podstawowym celem tej instytucji kultury posiadającej osobowość prawną, jest zintensyfikowanie działań promujących miasto Szczecinek i powiat szczeciniecki poprzez zintegrowaną ofertę kulturalną, gospodarczą, turystyczną oraz sportową. Pierwszym krokiem wdrożenia tego projektu było przekształcenie istniejącego Szczecinieckiego Ośrodka Kultury w SAPIK, likwidacja Młodzieżowego Domu Kultury oraz referatów promocji w UM i Starostwie (uzyskane w ten sposób środki finansowe, personel wraz z dotychczasowymi zadaniami przekazano nowej instytucji). Innowacyjność projektu polega m.in. na tym, że SAPIK oprócz promocji kulturalnej, zajmuje się również szeroko rozumianym marketingiem terytorialnym, promocją gospodarczą, turystyczną i sportową, posiada też większe możliwości sięgania po środki zewnętrzne. Bardzo istotnym wyróżnikiem tej instytucji jest unikatowy w skali całego kraju sposób jej finansowana - SAPIK jest dotowany przez dwa samorządy lokalne, miejski i powiatowy. Dzięki połączeniu środków budżetowych dwóch samorządów udało się stworzyć warunki do bardziej efektywnych działań promocyjnych (np. wspólne kampanie reklamowe w ogólnopolskich mediach), które dzięki synchronizacji oraz zmianie metodologii działań przyczyniły się do lepszej rozpoznawalności marki Szczecinek. Istotną zaletą wspólnie finansowanych przedsięwzięć promocyjnych jest racjonalizacja wydatków publicznych. Po powstaniu SAPIK liczba osób korzystających z oferty kulturalnej wzrosła o 45%. Zdecydowanie poprawiły się też statystyki osób odwiedzających miasto i powiat – w 2008 roku było o 35% turystów więcej niż w roku 2007.

Roczny koszt prowadzenia SAPIK to ok. 70 tys. zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-10-02
Data aktualizacji:  2011-02-17

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Szczecinek
Województwo:  zachodniopomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  78-400 Szczecinek
Jednostka wdrażająca:  Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
Ulica:  ul. Wyszyńskiego 65
Wirtyna internetowa:   www.sapik.pl
Liczba mieszkańców:  38.488
Osoby kontaktowe:  Tomasz Czuk
 Specjalista ds. promocji
 tel. 94 712 83 02
 e@mail: t.czuk@sapik.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych