Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.855
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa (BBC) w Słupsku

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt realizowany od lutego 2008 roku polega na wykorzystaniu nowych technologii do upowszechnienia księgozbiorów formie cyfrowej, zgromadzeniu w jednym miejscu, opisaniu, opracowaniu oraz udostępnieniu dokumentów dziedzictwa Pomorza spoczywających na półkach bibliotek, archiwum, muzeów czy osób prywatnych.

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa, działa w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku, Archiwum Państwowym w Koszalinie i Muzeum Pomorza Środkowego. Mieści się w centralnym budynku MBP. Głównym celem BBC jest budowa warsztatu badawczego opartego o narzędzia elektroniczne, zestawienie i prezentacja w Internecie kulturowego dziedzictwa Pomorza, wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej oraz promocja miasta i regionu.

Stworzenie jak najlepszych cyfrowych kopii tych dokumentów umożliwi ich przetrwanie i zachowanie dla przyszłych pokoleń. Regionalna kolekcja cyfrowa służy uczniom, studentom, nauczycielom, naukowcom, przesiedleńcom i emigrantom, osobom niepełnosprawnym (np. dla słabowidzących i niewidomych – program syntezy mowy) oraz wszystkim mieszkańcom Pomorza. Zasób publikowany w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej jest udostępniany bezpłatnie. W BBC zgromadzono do tej pory ponad 4000 publikacji. Od momentu otwarcia z dokumentów zamieszczonych w BBC korzystają czytelnicy z całego świata. BBC ma już stałych użytkowników, m.in. z Uniwersytetu w Yale, Oxford, University of London Federal Library, Vilniaus Universitetas. W lutym 2009 roku zarejestrowano 7027 odwiedzin.

BBC nie tylko gromadzi zbiory dokumentów dotyczących regionu, ale również skupia i aktywizuje pasjonatów historii, współpracując z wolontariuszami.

Koszt całego przedsięwzięcia to 292 280 zł (w tym zakup sprzętu do digitalizacji – skanery, stanowisko do fotoprodukcji, komputery i oprogramowanie – 264 393 zł).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-09-30
Data aktualizacji:  2011-02-19

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Słupsk
Województwo:  pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  76-200 Słupsk
Jednostka wdrażająca:  Miejska Biblioteka Publiczna
Ulica:  ul. Grodzka 3
Wirtyna internetowa:  http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra
 http://www.mbp.slupsk.pl
Liczba mieszkańców:  96.722
Osoby kontaktowe:  Tadeusz Matyjaszek
 Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 tel. 59 840 58 21
 e@mail: kontakt@bibliotekacyfrowa.eu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych