Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.308
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Kultura
Rozwój usług kulturalnych jako jeden z filarów strategii rozwoju miasta

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opisana praktyka przedstawia przykład całościowego podejścia do rozwoju życia kulturalnego w mieście jako jednego  z filarów strategii rozwoju miasta, w tym wzmocnienia jego pozycji w regionie.

Projekt polega na upowszechnianiu i poszerzaniu oferty kulturalnej, na stworzeniu warunków do jak najaktywniejszego udziału mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym w mieście, między innymi poprzez prowadzoną działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej i Ełckiego Centrum Kultury, jako miejsca pracy twórców i artystów promujących aktywne uczestnictwo społeczności  lokalnej w kulturze.

Miejska Biblioteka Publiczna:
Jednym z zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku jest współdziałanie z samorządami lokalnymi na terenie powiatu ełckiego jak i z instytucjami samorządowymi takimi jak: przedszkola, szkoły, inne biblioteki, instytucje kultury służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb z zakresu czytelnictwa, upowszechniania wiedzy i kultury.

W opisanej praktyce widzimy jak MBP prowadzi różnorodne formy działalności i aktywności m.in. poprzez organizowanie konkursów, konferencji, wystaw, spotkań z pisarzami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, koncertów poezji śpiewanej, prelekcji, spotkań (np. organizowane „Lekcje Historii” wspólnie z IPN, z których w 2008 roku roku skorzystało ponad 850 dzieci i młodzieży). Ogółem z licznych propozycji Biblioteki korzysta ok. 8 tys. osób w ciągu roku.

Ełckie Centrum Kultury:

W ramach Ełckiego Centrum Kultury utworzono Szkołę Artystyczną, na bazie istniejącej Państwowej Wyższej Szkoły Artystycznej II stopnia. Rozwiązanie to miało na celu wprowadzenie nowej jakości w funkcjonowaniu jednostki, a w szczególności wpływać na sposób dostarczania usług i powszechność.  Podstawowym celem funkcjonowania Szkoły Artystycznej jest przygotowanie mieszkańców, a zwłaszcza młodego pokolenia, do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, gdzie wiodącą i priorytetową rolę spełnia edukacja artystyczna prowadzona we wszystkich podstawowych dziedzinach sztuki, animacja zjawisk kulturalnych, prezentacja i promocja wytworów kultury i sztuki. Szkoła dysponuje bogatą ofertą zajęć z zakresu edukacji artystycznej: warsztaty artystyczne, warsztaty taneczne, pracownie muzyczne, pracownie plastyczne oraz pracownie rękodzieła artystycznego, z których w ciągu roku korzysta ok. 1 tys. osób.  

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-09-23
Data aktualizacji:  2011-03-13

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Ełk
Województwo:  warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy i Poczta:  19-300 Ełk
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miasta w Ełku, Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Społecznych
Ulica:  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4
Telefon:   87 73 26 280
Wirtyna internetowa:  www.elk.pl
Liczba mieszkańców:  57.073
Osoby kontaktowe:  Aneta Werla
 Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Społecznych
 tel. 87 732 62 82
 e@mail: a.werla@um.elk.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych